– Offentlige anskaffelser en mulighet, ikke et problem

Åse Birgitte Skjærli mener lokalpolitikerne har for lite kunnskap om reglene rundt offentlige anskaffelser. Hun mener man må se mulighetene som ligger i prosessen, ikke problemene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Åse Birgitte Skjærli

Foto: Birger Areklett

– Det er vi som politikere som bestemmer tildelingskriteriene i anbud, og vi har mange muligheter til å påvirke, sier Åse Birgitte Skjærli til Raumnes.

Hun tar opp temaet etter at det har blitt diskusjon om rådmanns håndtering av den såkalte Incita-saken, hvor det har vært anbud på utleie av ledige lokaler i Nes bo- og servicesenter. Åse Birgitte påpeker at det er feil å kritisere rådmann, ettersom det er politikerne som sitter med ansvaret for kommunens anskaffelsespolitikk.

Hun ønsker mer kunnskap blant politikerne om prosessen rundt anskaffelser, og foreslår at det tas opp politisk.

– Jeg tror det beste ville vært om vi fikk en egen sak til behandling der vi kan sette politikken for innkjøp, og der vi som politikere blir veiledet i dette. Er man dyktig, kan man se offentlige anskaffelser som en mulighet og ikke et problem, sier Åse Birgitte.

Les også:
Offentlig sektor må gå foran
Ja til miljøvennlige innkjøp
Utfordret rådmann og ordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**