Vil ha fortgang i Norsk offshore vind

I flere år har regjeringen snakket om satsning på offshore vind, men framdriften har stått stille, sier Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre til Aftenbladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

HyWind

Foto: Ill.

 Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde

Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde
Foto: Mari Halvorsen

Norge har unike forutsetninger innen fornybar energi og har samtidig et av Europas dårligste opplegg for å støtte fornybar energiproduksjon. Venstre ønsker å bedre de norske støtteordningene til fornybar energiproduksjon.

— Klimaendringene og energimangelen er de alvorligste truslene menneskeheten står overfor. FNs klimapanel, IPCC, konkluderte i 2011 at fornybar energi er det mest effektive tiltaket for en tilstrekkelig reduksjon av klimagassutslippene. I sin rapport om fornybar energi sier IPCC at 80% fornybart energiforbruk innen 2050 er mulig — hvis vi tar de rette politiske beslutningene. Offshore vind kan bli en stor og viktig del av denne satsningen, sier Lunde til Aftenbladet.

Les hele saken hos Aftenbladet Energi

Read the article in English at AEnergy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**