Minneord Hans Hammond Rossbach (1931-2012)

Hans Hammond Rossbach døde 7 august, nær 81 år gammel. Med Hans Hammonds død er den siste av de politikere som deltok i Venstres storhetstid i tiden etter 1965 borte, både lokalt og sentralt, med unntak av Gunnar Garbo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hans Hammond trådte inn i lokalpolitikken ved kommunevalget i 1959 da han stilte på Venstres liste. Venstre fikk 8 bystyrerepresentanter, men han var ikke blant dem. Ved kommunevalget i 1963 toppet han Venstres liste og ble leder av en gruppe på 9 bystyrerepresentanter og han ble valgt til formannskapet. Han satt samtidig i Fylkestinget.

I mellomtiden hadde han markert seg som leder av Kristiansund Unge Venstre i perioden 1961 — 1964. Han arbeidet med opprettelsen av et ungdommens bystyre og arrangerte debattmøter om popmusikk og om skolespørsmål.

Ved stortingsvalget i 1965 stilte Hans Hammond på 2.plass etter skipper Bjarne Flem fra Haram. Det var en optimistisk stemning blant de borgerlige partiene ved dette valget. Kings Bay ulykken i 1963 hadde avdekket massive sikkerhetsmangler ved statens gruvevirksomhet på Svalbard – dèt førte til regjeringen Gerhardsens avgang og den borgerlige samlingsregjeringen Lyngs korte intermesso i norsk politikk. "The tide was turning".

Stemningen under valgkampen i 1965 var entusiastisk. Mange Venstremedlemmer og Venstrevenner engasjerte seg i en aktiv valgkamp; nesten amerikansk i sitt vesen; hjemmemøter med kaffe og kaker for nabolagene; politikk ble hverdagen for mange; man måtte ta standpunkt. Hans Hammond samlet nesten 2400 stemmer, 1500 flere enn 4 år før. 10.mandatet og det siste i Møre og Romsdal gikk til Venstre. Arbeiderpartiets hegemoni i norsk rikspolitikk var endelig brutt.

Hans Hammond hadde startet sin rikspolitiske karriere. Den varte i 20 år på Stortinget. Ved valget i 1969 økte Hans Hammond oppslutningen om Venstre i byen til 2716, det høyeste stemmetall Venstre noen gang har oppnådd i vår by.

Splittelsen av Venstre på Røros 1972 var et tungt slag for Hans Hammond, men den fikk liten betydning for lokalpartiet. Det alt vesentlige av Venstres lokalpolitikere ble værende i partiet.

Han Hammond ble mer rikspolitiker enn lokalpolitiker, men interessen for lokalsamfunnet lå alltid som en grunnleggende ballast i hans politiske liv. Alltid engasjert i lokalpartiets arbeid, trofast møtedeltager når han var i byen eller på landstedet på Averøya og en god rådgiver i de valg vi som lokalpolitikere måtte ta.

Hans Hammond Rossbach tok etter 20 år på Stortinget fatt på sitt “andre livsverk": arbeidet med Vågen, fra “grasrotperspektiv”. Han ledet fra 1988 til 1994 Vågenutvalget og senere styret i Norsk Kystkultursenter, uten noen godtgjørelse. Vågenutvalget samlet i mars 1989 inn 1500 underskrifter på et opprop om "å slå ring om Vågen” imot hovedinnfartsvei, rundkjøring og utfylling”. Han holdt 30 lysbildeforedrag i byens lag og organisasjoner.

Han var æresmedlem i Nordmøre museum etter å ha vært styreleder 1987-2000.

Han var glødende engasjert for at miljøhensyn skulle være overordnet; det Venstre kalte Likevektssamfunnet og senere er kjent som bærekraftig utvikling. Han var imot EEC, for analysen «Trekanten i norsk politikk», for Vågen og for KRIFAST. Han argumenterte sosialøkonomisk for at KRIFAST burde være gratis; veien skal brukes. Han var med på dugnaden rundt BI Kristiansund. Han var en aktet kollega ved Kristiansund gymnas og seinere Atlanten vgs. og hadde et sterkt utenrikspolitisk engasjement for Hellas, Sør-Afrika og Chile.

Et langt og rikt politisk liv er slutt. Vi som fikk anledning til å møte Hans Hammond takker for all inspirasjon. Fred over Hans Hammond Rossbachs minne.

Kristiansund den 15. august 2012

Odd W. Williamsen Andreas Sandvik Ragnhild Helseth

Prestekrager

Foto: RH

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**