Å bygge en by

Kommunen vår kjennetegnes av at vi bor på et sted med svært heldige og naturgitte forutsetninger for en veldig effektiv organisering av borgernes hverdag og liv. I tillegg ligger vi helt opp til Norges største og viktigste vekstområde, med et press i boligmarkedet som bare vil øke i årene framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

utsikt

En kommune defineres som et geografisk avgrenset område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet. En by kjennetegnes av tett bebyggelse, forholdsvis stor befolkning, et næringsliv dominert av handel, håndverk og administrasjon, begrenset vekt på jordbruk og enn sentral plassering med hensyn til kommunikasjonsårene i et samfunn. Vi kan derfor si at vi i Horten kommune har to byer (Horten og Åsgårdstrand), ett tettsted (Skoppum) og noe midt mellom en landsby og et tettsted (Nykirke).

Kommunen vår kjennetegnes av at vi bor på et sted med svært heldige og naturgitte forutsetninger for en veldig effektiv organisering av borgernes hverdag og liv. I tillegg ligger vi helt opp til Norges største og viktigste vekstområde, med et press i boligmarkedet som bare vil øke i årene framover.

Kommunen kjennetegnes også av at vi har av de laveste gjennomsnittsinntektene per innbygger i Norge. Man kan kalle det hva man vil, men det betyr at skatteevnen i Horten er langt under det som er naturlig for oss. Dette er et problem for kommunen, og la oss være ærlige å kalle det et problem. Et problem kan nemlig løses. Det hele koker ned til at folk med over middels inntekt har en tendens til å bosette seg andre steder enn i Horten. Grunnene til dette er selvsagt flere.

Det vi allikevel har sett, er at men over mange år har prioritert fortetting, leilighetsbygging og tette boligfelter innenfor kommunens sentra. Det har gjort at vi har et bra boligtilbud for de hvor barna har flyttet ut, samt for første- og delvis andregangskjøpere av bolig. Men svært lite for de i sine mest produktive år, og enda mindre for de som kan øke gjennomsnittsinntekten i kommunen vår.

horten

Dersom vi ikke gjør noe med dette, vil en økt tilflytting bare risikere å videre redusere gjennomsnittsinntektene i Horten. Da vil vi måtte redusere tjenestetilbudet, og det er det få som er interessert i.

Derfor går vi Venstre, sammen med flertallspartiene inn for en langsiktig, styrt utvikling av Horten by via Borre og deretter mot Skoppum. Vi bygger noen verdier ned for å bygge større verdier opp, la oss være klare på det. Vi er villige til å ofre noen frie områder på kort sikt for å bevare og beskytte større områder på lang sikt. Med et slikt grep freder vi Borreskåla og områdene mellom Borre og Åsgårdstrand for bolig- og næringsutbygging. Slik kan vi sikre kommunen et balansert boligtilbud som vil øke kommunens inntekter på både mellomlang og lang sikt. Vi bevarer Nykirkes særpreg, og vi understøtter Åsgårdstrands unike karakter.

Til slutt en spesifisering: Ingen av flertallspartiene vil bygge ned strandsonen. Selv om retorikken fra andre partier stadig prøver å hamre inn et budskap om at vi vil rasere strandlinja og bygge kakseboliger, blir det ikke mer riktig av stadig repetisjon. Jeg synes man kan slutte med sånt. Selv om andre snakker om at vi vil privatisere Eikestrand, er det skogen bak stranda og ikke strandsonen det er snakk om. En skog som i det store har vokst opp etter 1946. Et skogområde som i følge Bioforsk, IKKE har spesielt høy biologisk verdi.

Videre er alle flertallspartiene enige om å holde noen områder mellom Borre og Horten ubebygd, slik at det åpne inntrykket av naturen rundt Borrehaugene bevares. Vi vil bygge en kommune som har et godt tilbud til alle, fattig som rik, handelsmann, arbeider, student, trygdet og bonde. Både nå og i framtiden. Vi vil bygge en by som er både effektiv og menneskevennlig. En by hvor som tar ut det potensialet naturen og geografien har gitt oss, uten at vi ødelegger den for framtidige generasjoner.

eddy robertsen4

Eddy Robertsen
Gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**