Høytflygende visualisering av mulig jernbanetrasé i Horten

Kommunen har et naturlandskap å være stolt av og det er avgjørende primært å ta vare på dette til det beste for oss som bor i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

NSB tog jerrnbane togvogn

Det er en stor nyhet og det bør være en gledens dag for kommunen at Sim- Sam-
laboratoriet på FIN-senteret viser frem presentasjonsverktøyet som enkelt kan simulere
ulike situasjoner og presentere disse på store skjermer. Tenk hva dette verktøyet kan
brukes til for fremtidig planlegging og utvikling i kommunen og hvilket verktøy dette
kan bli for de folkevalgte til å ta riktige beslutninger.

Som eksempel på hva verktøyet kan brukes til presenterte Terje Grennes fra
Jernbaneverket en simulert jernbaneløsning gjennom høyskoleområdet med bro
over Borreskåla. Det er "filmet" fra fugleperspektiv og det er simulert en togtur som
hovedsakelig viser hvordan turen vil fortone seg sett fra toget.

Det er muligens den vakre utsikten over kulturlandskapet ,prosjektlederen fra
Jernbaneverket, har latt seg fange av når han sier: " Om dette blir traseen man til slutt
går for, har Horten muligheten til å få en helt unik bro de kan være stolte av."

Dette speiler nok Grennes egne tanker og jeg tenker at Grennes må ha ment at
NSB og Jernbaneverket har fått en unik attraksjon de kan være stolte av!

Jeg er dypt uenig at en bro over Borreskåla vil bli noe å være stolt av. Kommunen har i
dette tilfellet et naturlandskap å være stolt av og jeg mener det er avgjørende primært å
ta vare på dette til det beste for oss som bor i kommunen.

La oss derfor få se alle trasevalgene sett fra bakkenivå slik at vi som bor i kommunen
kan få visualisert konsekvensene — det vil være jordnært.

Carl-Otto

Carl Otto Kielland
Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**