Gjerdrum trenger et mer næringsvennlig flertall

Innlegg i Romerikes blad 22. august

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Lars Peder Nordbakken

Tidlig i forrige kommunestyreperiode fikk noen interesser det plutselig travelt med å sikre utvidelse av et fra før av lite egnet næringsområde ved veien opp mot Kniplia. Fasit i dag kan oppsummeres i tre deler: For det første er det null interesse fra næringslivet for det nevnte området, og da ser jeg bort fra en henvendelse om å etablere et ungdomsfengsel der! For det andre er området uegnet av hensyn til nærhet til barnehage, boliger og friluftsområde. For det tredje tilsier åpenbare miljøhensyn at økt næringstrafikk gjennom Ask sentrum ikke er heldig.

Helt på tampen av forrige periode, når de endelige føringene skulle legges for fremtidige næringsarealer i den nye kommuneplanen, inntreffer neste næringspolitiske tabbe: Et flertall bestående av alle unntatt Venstre og Ap sa utrolig nok nei til å tilrettelegge et nytt attraktivt næringsområde ved fylkesvei 120 i sørbygda. Dette området hadde ingen av ulempene knyttet til Kniplia-alternativet. Fasit i dag er ikke akkurat næringsvennlig: Gjerdrum står i praksis på stedet hvil, uten egnede arealreserver til næring, utenom sentrumsområdet.

Dermed har et politisk flertall sørget for å gjøre det stikk motsatte av det alle partier gikk til valg på; å gjøre Gjerdrum mer næringsvennlig. Bak dette gamle flertallet finner vi en ganske liten krets av lokalpolitikere som har klart følgende — stikk i strid med det felles beste for lokalsamfunnet: Man har ikke bare gjort vedtak som et stort flertall av innbyggerne vil riste på hodet av, man har også unnlatt å lytte til næringslivets eget syn. På toppen av det hele har man klart å så tvil om troverdigheten til den delen av den nye kommuneplanen som omhandler næringsutvikling, og som man selv har vært med å vedta. Der heter det at det overordnede målet er å skape «et variert næringsliv med flere lokale arbeidsplasser», og videre at «tilgang på varierte næringsarealer» er en viktig suksessfaktor for å lykkes.

Nå er tiden kommet til å forsøke å rette opp de feilgrepene som er gjort av det gamle flertallet, så godt det lar seg gjøre. I den sammenheng etterlyser Venstre det vanligvis næringsvennlige Høyre. Nå trenger Gjerdrum et nytt næringspolitisk flertall, hvor Høyre er med på riktig side. Samtidig vil vi gi honnør til Gjerdrum Næringslivsforening med Turid Jødahl i spissen, som har sagt tydelig i fra om hva næringslivet i Gjerdrum mener.

Lars Peder Nordbakken
Leder Gjerdrum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**