Spørsmål om fylkesveg 192

Fylkestingsrepresentant Andre N. Skjelstad har stilt spørsmål om hvilke tiltak som fylkesråden for samferdsel vil iverksette for utbedringer av fylkesveg 192 i Mosvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Nord-Trøndelag Fylkeskommune har det overordnede avsvar for vedlikeholdet av fylkesvegene. Det daglige ansvaret er delegert til Statens Vegvesen, mens entreprenøren Mesta har funksjonskontrakten på veien.

Fylkestinget har bestemt at alle fylkesveier i Nord-Trøndelag skal ha asfaltdekke innen 2020. Det er bra at det satses på asfaltering, men det må også satse på vedlikehold av eksisterende fylkesveger. Et godt eksempel på en ikke-asfaltert veg med manglende vedlikehold er fylkesveg 192 i Inderøy kommune. Her peker innbyggerne på mangelfullt vegvedlikehold, herunder store hull i grusdekket og "vaskebrett" som oppstår på selve vegen. Det stilles også spørsmål ved om entreprenøren og Vegvesenet oppfyller selve funksjonskontrakten.

Spørsmål til fylkesråden:
Hvilke tiltak vil fylkesråden iverksette for å bedre vegvedlikeholdet langs fylkesveg 192 i Inderøy kommune og hvilke tiltak vil fylkesråden iverksette dersom det påvises vedlikeholdssvikt fra Statens Vegvesen / innehaver av funksjonskontrakter langs fylkesveiene?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**