Styremøte 6.9.12. Referat

Agenda for styremøtet:
1) Private barnehager 2) Politikk – kommunestyresaker 3)Park og grønne områder i Melhus 4) Handlingsplanen 5)Annet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Referat fra styremøtet kan du lese her. Fremlagte oversikter over private barnehagers økonomi gjengis her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**