Må rådmannen dokumentere uoffisielle møter?

Hvilken rolle har rådmannen i møte med politikere utenom kommunestyre, formannskap og utvalg? Dette spør Songdalen Venstre om i en forespørsel til ordfører i kommende kommunestyremøte 26. september 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Venstres Jone Nyborg ønsker klarhet i rådmannens rolle i uoffisielle møter med politikere.

Venstres Jone Nyborg ønsker klarhet i rådmannens rolle i uoffisielle møter med politikere.

Bakgrunnen for forespørselen er at rådmann, Vidar Skaaland, og assisterende rådmann, Kjell Sverre Langenes, i juni deltok på et uoffisielt møte på rådhuset sammen med representanter fra Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Tema var skolestruktur. Møtet ble bekreftet i formannskapet 22. august. Fungerende rådmann, Langenes, fortalte da at rådmannens deltakelse på det uoffisielle møtet i slutten av juni føltes helt i grenseland.

Songdalen Venstre ønsker en avklaring omkring hvilke regler som gjelder for rådmannen i uofisielle møter. I en forespørsel (interpellasjon) ønsker vi svar på følgende:

1. Hvilken rolle har Rådmannen i møte med politikere utenom kommunestyre, formannskap og utvalg?

2. Hvordan skal slike møter eventuelt dokumenteres?

3. Har folkevalgte i Songdalen som ikke deltar på uoffisielle møter tilgang til de samme saksopplysningene, informasjon og råd som Rådmannen deler?

4. Er møter mellom politikere og Rådmannen, der politiske saker diskuteres, å betrakte som et "folkevalgt organ". Jfr §29 i kommuneloven.

5. Hvordan kan Songdalen bli enda bedre på åpenhet i forhold til møter mellom politikere og administrasjon?

Songdalen kommune er best i Vest-Agder på åpenhet i følge Norsk presseforbunds åpenhetsindeks. Men Songdalen Venstre ønsker å medvirke til enda større åpenhet i kommunen, og ønsker gjennom denne forespørselen å klargjøre roller og grenser. På denne måten kan Venstre bidra til å gjøre Songdalen enda bedre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**