Til nominasjonsmøtet i Bodø fredag 14. september

Rana Venstre med fire delegater til nominasjonsmøtet i Bodø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


5. september ble det avholdt medlemsmøte i Museet. Her ble Marthe Lund, Mary Ann Dahl, Tormod Steen og Øyvind Snefjellå valgt til Ranas delegater til det viktige nominasjonsmøtet i Bodø, fredag 14. september.

Mary Ann Dahl er medlem av nominasjonsnemnda som legger frem sitt forslag til stortingslista 2013. Listen omfatter femten navn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**