Ber NTE trekke konsesjonssøknad for Trongfossen

Nord-Trøndelag Venstre ber NTE Energi trekke konsesjonssøknaden for Trongfoss Kraftverk i Namsskogan. Partiet begrunner henvendelsen med hensynet til laksefisken Namsblanken, en laksestamme som bare lever i de øvrige delene av Namsen hvor NTE vil bygge kraftverk. —En utbygging av Trongfossen vil bidra til å forverre situasjonen for denne unike laksestammen, og jeg forventer at NTE er i stand til å se dette og trekker konsesjonssøknaden for utbygging av Trongfossen, sier fylkesleder i Venstre Karl M. Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Namsblanken lever hele sitt liv i dette området, er avhengig av rennende vann og vil få ødelagt enda mer av sitt leveområde dersom kraftverket blir bygd. —Vi har et spesielt ansvar for å ta vare på de artene som er en viktig del av norsk fauna, sier Buchholdt. Han viser til at Namsblanken er foreslått som Prioritert art.. — Et virkemiddel for å beskytte denne unike arten er at NTE trekker søknaden om konsesjon for utbygging av Trongfossen, mener Buchholdt.

Nylig la professor Ole Kristian Berg ved NTNU frem en undersøkelse som viste en dramatisk reduksjon av småblank. —Dette avgjør saken. Samfunnet har et ansvar for fisken, og da er dette en utbygging vi må stoppe, sier Buchholdt. Han ser derfor ingen grunn til at Norges Vassdrags- og energidirektorat skal belastes med ytterligere ressursbruk i forbindelse med denne konsesjonssøknaden. —Jeg forventer nå at NTE trekker konsesjonssøknaden og heller bruker energien på andre og mindre kontroversielle utbyggingsprosjekter i fylket, avslutter Karl M. Buchholdt i Nord-Trøndelag Venstre.

Les hele saken i Namdalsavisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**