Hans Antonsen toppkandidat på like Agder-lister for Venstre

Nominasjonskomiteen i Agder Venstre skaper i dag historie når den innstiller på samme stortingsliste for både Aust- og Vest-Agder, med sentralstyremedlem og Grimstad-ordfører Hans Antonsen som listetopp. Det er første gang et stortingsparti stiller samme liste i flere fylker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


-Uansett hvor du er i Aust- eller Vest-Agder, er folk opptatt av at hele Sørlandet må få større gjennomslag på Stortinget. For dem som tror det er lettest å oppnå det med nye folk, tilbyr vi et sterkt team, sier nominasjonskomiteens leder Helene Falch Fladmark, som selv var stortingsrepresentant fra 1997-2000.

47 år gamle Hans Antonsen er ny som stortingskandidat, men har lang fartstid i norsk politikk og samfunnsliv. Han er i sin andre periode som ordfører i Grimstad, der Venstre i fjor høst gjorde et nytt rekordvalg med 20% oppslutning.

– Valgresultatene i Grimstad har vist mulighetene for et Venstre som åpner seg og har appell til brede lag av befolkningen. Jeg tror det er mulig å oppnå tosifret oppslutning for Venstre i begge Agderfylkene. Selv er jeg glad for, og motivert av, tilliten som lokallagene og nominasjonskomiteen har vist meg, sier Hans Antonsen. Han har vært generalsekretær i Venstre, statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet for Lars Sponheim, informasjonssjef ved Ericssons FoU-avdeling og gründer i rådgivningsfirmaet Ordkraft.

-Så langt vi kjenner til, er dette første gang et av partiene på Stortinget stiller samme liste i flere fylker. Vi er stolte over at Venstre er først, og at det skjer først i Agder, sier Fladmark. – For spørsmålet for Agder er ikke enten eller, i alle fall ikke Aust eller Vest. Sørlandet trenger folk på tinget som tenker både og: Både by og bygd, både kyst og hei, både tog og vei, både åndsliv og næringsliv.

-Hans Antonsen og Eva Kvelland er sterke liberale allroundere og de mest kjente Venstre-politikerne vi har på Sørlandet. Med Kristin Øygarden og Pål Koren Pedersen i tillegg har vi et topplag som både kan rocke regionen og jazze opp inntrykket av Venstre. Sammen har de erfaring både fra nasjonal og lokal politikk, fra nærings- og kulturlivet, fra forskning og fra helsesektoren, og de vil utgjøre en forskjell for Sørlandet, sier Fladmark.
Venstre var sist representert på Stortinget fra Vest Agder i 2005-09 med Anne Margrethe Larsen, som står på æresplassen på listeforslaget. I Aust-Agder må vi tilbake til Øyvind Bjorvatn, som satt på tinget for Venstre i to perioder fra 1965-1973.

Dette er kandidatene Agder Venstres nominasjonskomité foreslår til stortingsvalget i både Aust- og Vest-Agder ved stortingsvalget 9. september 2013:

1. Hans Antonsen, 47 år, Grimstad
2. Kristin Øygarden, 32 år, Kristiansand
3. Pål Koren Pedersen, 46 år, Arendal
4. Eva Kvelland, 32 år, Kristiansand
5. Beate Marie Johnsen, 50 år, Farsund
6. Jacob Handegard, 17 år, Arendal
7. Sara Sægrov Ruud, 40 år, Risør
8. Reidar Gausdal, 63 år, Flekkefjord
9. Petter Natanael Toldnæs, 34 år, Lillesand
10. Anne Margrete Larsen, 62 år, Flekkefjord

Det er nominasjonsmøtene i begge fylkene som velger endelige kandidater. Begge nominasjonsmøtene er søndag 28. oktober kl 1700 i Lillesand.

Nominasjonskomiteen består av:
Helene F Fladmark (leder), Melinda Kvinlaug, Dag Jørgen Hveem, Trond Birkeland, Øystein Haga, Solveig Nilsen, Kathrine Hald/Erik Anant Narayan (Unge Venstre), Torunn Sandvand (Venstrekvinnelaget).

Kontakt:

Hans Antonsen: 41446657
Kristin Øygarden: 40091481
Pål Koren Pedersen: 40841320
Eva Kvelland: 90534452
Helene F Fladmark: 48010532

Om de fire første kandidatene:

Hans Antonsen

Foto: –

1. Hans Antonsen (47) er inne i sin andre periode som ordfører i Grimstad, der Venstre har gjort det svært godt i de to siste valgene. 16,2% i 2007 og 20,0% i 2011 er de beste resultatene for Venstre blant de 50 største kommunene. Antonsen har ledet Grimstad kommune gjennom en omfattende omstilling og er i dag en av Sørlandets mest profilerte politikere.

Hans Antonsen er vel kjent med rikspolitikken. Som sentralstyremedlem er han en del av Venstres ledelse og lista over tidligere verv er lang: Politisk rådgiver og statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet for statsråd Lars Sponheim under Bondevik I-regjeringen (1997-2000), generalsekretær i Venstre (93-97), politisk rådgiver, redaktør for partiavisa Liberalt Perspektiv og landssekretær i Unge Venstre. Han er en av nokså få fra Sørlandet som de siste årene har deltatt i regjeringsoppnevnte utredningsutvalg (NOU 2009:1 Individ og integritet. Personvern i det digitale samfunnet og NOU 2005:4 Industrien mot 2020 — kunnskap i fokus).

Hans Antonsen flyttet til Grimstad for å bli informasjonssjef ved Ericssons FoU-avdeling i Grimstad i 2000, som da hadde vokst seg til en av de største på Sørlandet. Etter et globalt krakk i telekom like etter, ble oppgaven mest nedbemanning og å være talsmann for de dårlige tidene. Han forlot Ericsson i 2003 og startet rådgivningsfirmaet Ordkraft i Kristiansand. Som rådgiver med spesiell interesse for omdømme har han arbeidet for mange av de kjente og store virksomhetene på Sørlandet, blant dem Stormberg, Saint-Gobain Ceramic Materials, UiA og SiA.

Hans Antonsen har erfaring fra de fleste av politikkens områder, men er aller mest engasjert i å lage svar på utfordringer som kan betegnes som liberale eller grønne. Han er spesielt opptatt av språk og litteratur og har skrevet en rekke tekster for Venstre og andre. Noen av dem svært korte, som de to ordene Folk først, som er Venstres nye slagord, og det ene NODE, som ble navnet på den sørlandske klyngen i den globale olje- og gassnæringen.

Kristin Øygarden

Foto: Grethe Tvede

2. Kristin Øygarden (32 år) er selvstendig næringsdrivende innen litteratur, film og musikk, og
student ved UiA. I tillegg til å ha et bankende hjerte for byen Kristiansand og
kulturlivet der, brenner hun for økt likestilling og bedre levekår på Sørlandet, for en bærekraftig miljøsatsning og for levende bygdesamfunn.

Kristin Øygarden er oppvokst på Neslandsvatn i Telemark, og flyttet til i Kristiansand i 2000 for å begynne på lærerskolen. Siden 2002 har hun jobbet med kultur og journalistikk på mange nivå og i mange fora, bl.a. i lokalradio i Kristiansand og i Fædrelandsvennen. Hun har jobbet frivillig på en rekke festivaler, Eikerapen Roots Festival og Barnefilmfestivalen er to av dem.

Siden 2008 har hun drevet litteraturserien Lyrisk Tapas, og vært konferansier og ordstyrer på diverse kulturarrangementer. Hun har vært ansatt som Førstekonsulent på fakultet for kunstfag, UiA, og har jobbet som prosjektleder for Norsk Forfattersentrum Sørlandet. Kristin Øygarden har tidligere vært styreleder i AKKS Kristiansand, sitter nå som styreleder i Sørf, -Kompentansesenteret for Musikk på Sørlandet, er styremedlem i konsertarrangørenes forening Norsk Rockforbund. Hør også intervju med Kristin Øygarden i Radio Sør her.

Pål Koren Pedersen

Foto: Arild de Lange Nilsen

3. Pål Koren Pedersen (46 år) er Venstres gruppeleder i Arendal bystyre — der han kom inn som en solid nykommer ved forrige valg. Han er til daglig rådgiver hos Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder og har tidligere arbeidet i NAV, men også som lærer ved St.Franciskus skole. Pål Koren Pedersen har i alle år hatt et solid sosialt og kulturelt engasjement, noe som har gitt seg utslag som styreleder i Arendal jazzklubb, leder av St. Franciskus menighetsråd og medlem Oslo katolsk bispedømmes kommisjon for rettferdighet og fred. Etter at han kom inn i Venstre i 2010 har han fått ledende posisjoner både som nestleder Agder Venstre og som medlem av Venstres landsstyre. Hans politiske hjertesaker er kultur, miljø, flyktninge- og integreringsspørsmål og levekår.

Eva Kvelland mars 2011

4. Eva Kvelland (32 år) kommer opprinnelig fra Mandal, men er nå bosatt i Kristiansand. Hun er statsviter og jobber til daglig som doktorgradsstipendiat ved UiA. Etter ti år som folkevalgt i Mandal, er hun nå medlem av bystyret i Kristiansand og i tillegg nestleder i oppvekststyret. Eva Kvelland har de siste 15 årene hatt en rekke verv og posisjoner både i og utenfor partiet. Hun har blant annet vært ansatt som generalsekretær i Norges Unge Venstre, vært politisk rådgiver for Lars Sponheim i Bondevik II-regjeringen, medlem av partiets sentralstyre og styremedlem i Sørlandet Sykehus HF. I dag sitter hun i Venstres landsstyre og er medlem av partiets stortingsvalgprogramkomité. Eva Kvelland har arbeidet innenfor en rekke forskjellige saksfelt. Det som opptar henne mest i dag er skole og oppvekst, sosialpolitikk og demokratispørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**