Pål Farstad besøkte Aqua Gen as

Pål Farstad besøkte Aqua Gen as sitt produksjonsanlegg på Tingvoll denne uka. Bedriften Aqua Gen AS er den globalt ledende leverandøren av laks og ørretrogn. De har hovedkontor i Trondheim og produksjon blant annet i Tingvoll og Hemne kommune.

-Det er av stor interesse å få kunnskap om denne virksomheten som har enorm betydning for oppdrettsnæringen i Norge, sier Farstad, som er leder for næringsutvalget i Kristiansund kommune. Farstad er foreslått på 1.plass til Venstre sin Stortingsliste av nominasjonsnemnda i Møre og Romsdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Pål Farsat og Aqua Gen as

Foto: RH

Salgs- og markedssjef Anders Marthinussen viste rundt og ga en orientering om bedriften. Av

Egg Aqua Gen

Foto: RH

det årlige rognvolumet i Norge står Aqua Gen for ca 60 %. Aqua Gen har drevet med avl på laks over 10 generasjoner i til sammen 40 år. Det har vært en stor Fou aktivitet i alle år og dette gir resultat i bedriften. Med nye genteknologiske verktøy kommer man nærmere sammenheng mellom gener og egenskaper hos laksen. I 2010 var Aqua Gen nominert som Norges mest innovative bedrift av norsk forskningsråd. Aqua Gen er et godt eksempel på at Forskning og utvikling lønner seg.

Anders Marthinussen Aqua Gen as

Foto: RH

Egg i boks Aqua Gen as

Foto: RH

Aqua Gen Tingvollvågen

Foto: RH

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**