Ekstraordinært formannskapsmøte om busjettet?

Etter litt klabb og babb fikk Venstre (og Bygdelisten) komme på budsjettkonferansen igår. Ordfører Einar Madsen antydet at det kan bli nødvendig med et ekstra formannskapsmøte, for å legge frem budsjettforslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Som vi skrev tirsdag var partiene som ikke er med i formannskapet (Venstre og Bygdelisten) ikke invitert til budsjettkonferansen som skulle være dagen etter. Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug ba derfor ordføreren klargjøre at budsjettforslaget blir fremlagt senest i formannskapets møte 30.oktober.

Brevet fra Bakkehaug ble raskt besvart av Einar Madsen, som mente Venstre var invitert til konferansen dagen etter. Noe formannskapssekretæren avkreftet. Kun formannskapets medlemmer og ledergruppen var invitert.

Bakkehaug og EDBs John Retterås fikk likevel delta på budsjettkonferansen i Letohallen onsdag.

Ordfører Einar Madsen svarte under budsjettkonferansen, på spørsmål fra Venstres Knut Bakkehaug, at han ikke visste om budsjettet var klart til formannskapets møte 30.oktober. Siden neste planlagte møte i formannskapet er 20.november kan det derfor bli aktuelt med et ekstraordinært møte i formannskapet for å fremlegge budsjettforslaget for 2013.

Knut Bakkehaug sier i en kommentar at 20.november vil være altfor sent til å få en forsvarlig budsjettbehandling, og han går derfor ut fra at et eventuelt ekstramøte i formannskapet kommer tidlig i november.

Eidsvoll Venstre skal på et medlemsmøte 22.oktober diskutere hvilke prioteringer Venstre skal ha i budsjettet for 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**