Utvalgets innstilling må være offentlig tilgjengelig!

Når informasjon fra Skolestrukturutvalgets innstilling er publisert i EUB bør utvalgets innstilling være tilgjengelig på kommunens nettsider, slik at alle kan gå inn og lese. Dette sier Kjersti Almåsvold, leder i Venstre og medlem i Utvalg for oppvekst og levekår i Eidsvoll kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Almåsvold har idag sendt brev til ordfører Einar Madsen (Ap) og bedt om at han snarest bidrar til at utvalgets innstilling blir liggende godt synlig og lett tilgjengelig på kommunens nettside.

Eidsvoll Venstres leder påpeker overfor ordføreren at endringer i skolestruktruren i Eidsvoll vil berøre mange: “Skole og skolstruktur berører svært mange av innbyggerne. Sammen med foreldrene utgjør skolen selve fundamentet for oppvekst og utvikling. Skolen er i tillegg en sentral aktør i nærmiljøet og et viktig samlingspunkt for langt flere enn barna og foreldrene. Samtidig utgjør skole, sammen med helse den største utgiftsposten for kommunen. Det er derfor helt sentralt at vi har en skolestruktur og et skoleinnhold som skaper gode sosiale nærmiljøer og et trygt og utviklende sted for barn og voksne.”

Hun reagerer på at Skolestrukturutvalgets rapport ikke inneholder noe som tyder på at foresatte og ansatte har vært involvert i arbeidet, og etterlyser også rapporter fra referansegruppene som ble nedsatt.

Avslutningsvis informerer Kjersti Almåsvold ordføreren om at Venstres medlemmer vil få rapporten fra Skolestrukturutvalget tilsendt.

Også andre partier reagerer ifølge EUB på innholdet i innstillingen. Ikke alle er like overbeviste om tallene i rapporten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**