Kampen for en bedre vei mellom Bårlidalsbroen og over Tunneltoppen – del II

Ordfører Einar Madsen (Ap) svarte på Venstres interpellasjon 08,november 2011 at “Prosjekt fortau langs Rv.502 Finstadvegen fra Eidsvollvegen og fram til Bårlidalsbrua ligger inne som førsteprioritet i handlingsplanen i trafikksikkerhetsplanen for Eidsvoll kommune for perioden 2011-2015.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ordføreren ga i kommunestyremøtet 081111 følgende svar:

«Prosjekt fortau langs Rv.502 Finstadvegen fra Eidsvollvegen og fram til Bårlidalsbrua ligger inne som førsteprioritet i handlingsplanen i trafikksikkerhetsplanen for Eidsvoll kommune for perioden 2011-2015.

Statens vegvesen utførte i mars 2010 og februar 2011 en omfattende grunnundersøkelse med i alt 28 borepunkter på denne strekningen. Resultatet fra disse undersøkelsene er oppsummert i «rapport nr. 20 10 05 2415-2 Fv 502 fortau Bårlidalen, forprosjekt». Med denne rapporten som grunnlag jobber Statens Vegvesen nå med å finne tekniske løsninger for hvordan dette prosjektet kan gjennomføres og til hvilken kostnad.

Staten Vegvesen opplyser at innen utgangen av 2011 skal det være avklart hvilke tekniske løsninger som kan benyttes og til hvilken kostnad.

Det er derfor min vurdering at vi bør avvente Statens vegvesen sitt forslag til teknisk løsning og kostnad for prosjektet før kommunestyret tar stilling til en eventuell forskuttering av prosjektet.

Når resultatet foreligger vil jeg ta kontakt med Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen for avklaring av hvilke muligheter som foreligger for finansiering og gjennomføring av prosjektet.

Jeg vil samtidig be om at Statens vegvesen gjennomfører avbøtende trafikksikkerhetstiltak på strekningen i påvente av en endelig fortausløsning på hele strekningen.»

Les interpellasjonen ordfører Madsen svarte på, her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**