Kampen for en bedre vei mellom Bårlidalsbroen og over Tunneltoppen – del V

Til tross for at Statens veivesen skulle ha en rapport klar i uke 24, har det ikke skjedd noe som helst. Knut Bakkehaug tok opp saken på nytt med ordfører Einar Madsen før kommunestyrets møte 18.september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Statens veiveisen hadde en befaring på den aktuelle veistrekningen 26.mars. Rapporten skulle foreligge i uke 24, men det skjedde ikke. Ordføreren lovet 19.juni å mase på veivesenet.

Før kommunestyrets møte 18.september spurte Knut Bakkehaug ordfører Einar Madsen om fremdriften i saken. Ordføreren opplyste da at det innen kort tid ville komme en sak til kommunestyret, men kunne ikke love at det ville foreligge noen sak til kommunestyremøtet 16.oktober. Og ganske riktig. Saken kom ikke opp.

Pr. dags dato foreligger det ingen saksliste med denne saken til kommunestyremøtet i november.

Les Bakkehaugs spørsmål 04.juni iår her. Og ordførerens svar i kommunestyrets møte 19.juni her.

Les den opprinnelige interpellasjonen til kommunestyrets møte 08.november 2011 her – og ordførerens svar her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**