Ønsker Pål Farstad til Stortinget 2013!

Som Møre og Romsdal Venstre sin førstekandidat til Stortingsvalget 2013, er Pål Farstad nominert. Kristiansund Venstre vil gi ham sin fulle støtte på nominasjonsmøtet som skal avholdes i Ålesund lørdag 3.november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Paal Farstad

Foto: RH

Farstad har med sin faglige bakgrunn, sin yrkesutøvelse og gjennom sine politiske verv i fylkeskommunen og i Kristiansund kommune, vist seg som en meget kompetent og samarbeidende person. Spesielt nevnes saksområder som marine og maritime næringer, utdanning, kultur og samferdsel. Pål Farstad sitter i Utdanningsutvalget og Miljøutvalget i fylket og han leder næringsutvalget i Kristiansund kommune.

Han er nå ansatt i Triangel AS med hele Møre og Romsdal som arbeidsområde. Han har tidligere vært daglig leder i Nordmøre Fiskebåt, Nordmøre Fiskarlag og vært leder for KOM Vekst; næringsforeningen for Kristiansund og omegn.

Pål kjenner Møre og Romsdal fylke godt både gjennom sine verv og sin yrkeskarriere. Han kommer opprinnelig frå Ålesund og er nå bosatt i Kristiansund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**