Fylkeskommunens byråkrati

Høyres fylkesordfører, Gunnar Viken, gir i svarinnlegget “Fylkeskommunens kompetanse” uttrykk for at det voksende byråkratiet i fylkeskommunen er et statlig ansvar. Venstre mener at fylkeskommunen skal ha riktig kompetanse til å utføre de oppgavene som kreves, og et effektivt byråkrati, skriver fylkesleder Karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – Leder i Nord-Trøndelag Venstre

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Viken mener at Venstre har fått nye holdninger til kostnader på politisk arbeid, og at vi etter siste valg var misfornøyde med støtten til eget parti. Dette er riktig, særlig etter at Høyre og Gunnar Viken var med på å skjære støtten ned.

Jeg skal forklare hvordan denne ordningen har utviklet seg i Vikens tid som fylkesordfører. Da Viken ble fylkesordfører i 2007 ble partistøtten utbetalt en gang i året(en enkel ordning som staten fortsatt praktiserer). I 2009 valgte Høyres Gunnar Viken en ny ordning, nå skulle den utbetales over fire kvartaler. Man firedoblet papirmøllen med et pennestrøk. Der staten fortsatt praktiserer en enkel og ukomplisert ordning, valgte Høyres Viken en komplisert, ineffektiv og byråkratisk ordning. Når man klarer å øke byråkratiet, papirbruken og arbeidsinnsatsen fire ganger på en så liten sak som partistøtten er det all grunn til å stille spørsmål om hvor mye den da er økt på de store sakene. Hvor mye har byråkratiet est ut på disse?

Fylkeskommunens egen revisjon la nylig frem en rapport som viser at Nord-Trøndelag fylkeskommune er i landstoppen i forhold til kostnader til byråkrati. Venstre vil bekjempe byråkratiet i fylkeskommunen gjennom å fjerne dobbeltarbeid, effektivisere metodene og avskaffe den fylkeskommunale parlamentarismen. Da kan vi skjære ned på byråkratiet og styrke lokaldemokratiet.

Les også
-Kutt byråkratiet og styrk lokaldemokratiet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**