Ny leder i Ås Venstre

På årsmøte 5. november ble Olav Østeraas valgt til ny leder i Ås Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det nye styret består av Olav Østarås (leder), Erling Rognli (nestleder), Jorunn Nakken, Siri Kjær, Eirik Nordhagen og Micael Wendell.

Ellen Grepperud, leder av sekreatiatet for plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus innledet for årsmøtet om samordnet areal- og transportplan i Oslo- og Akershus, med etterfølgende spørsmål og debatt om utviklingen i Akershus, Follo og Ås.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**