Nye konsesjonsregler i Risør får konsekvenser

I ny forskrift om nedsatt konsesjonsgrense for Risør står det nemlig at eiendom med bebyggelse under oppføring nå rammes av regelverket. Vedtaket ble fattet med 20 mot 8 stemmer av bystyret i august 2012. Stian Lund (V) fremmet i bystyret forslag om at forskriften ikke skulle gjøres gjeldende for ferdig regulerte private reguleringsplaner (dvs ikke gis tilbakevirkende kraft), men forslaget falt med 17 mot 12 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Det er ikke greit at vi som kommune endrer forutsetningene til private utbyggere eter at vi har fattet lovlige vedtak i reguleringsplanene, sier Stian Lund (V) i en kommentar.

Det er ikke greit at vi som kommune endrer forutsetningene til private utbyggere eter at vi har fattet lovlige vedtak i reguleringsplanene, sier Stian Lund (V) i en kommentar.
Foto: Jan Einar Henriksen

Dermed rammes boligutbyggingene ved bl.a. Oterlia II, Kjerrgårdsbrua og Lindalen av de nye reglene.

Uheldig endring av forutsetning
Venstre mener det er svært uheldig når uforutsigbare endringer i forutsetninger i allerede vedtatte reguleringsplaner nå kan ramme private utbyggere. Byggmester Magne Sivertsen´s uttalelser i AAB viser at han oppfattet endringene til ikke å gjelde boliger det er skrevet kontrakt for, og vi forstår hans bekymring når konsekvensen av endringen viser seg.

Nye boliger som er tatt i bruk før 25/10-2012 rammes ikke av de nye bestemmelsene!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**