Innkalling til årsmøte i Skien Venstre

Kjære medlem av Skien Venstre!

Det innkalles til årsmøte tirsdag 4. desember 2012 kl. 18.00 på Thon Høyers Hotel i Skien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Dagsorden – årsmøte:

Dokument

1. Åpning/konstituering av årsmøtet.
2. Godkjenning av innkalding og dagsorden.
3. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å underskrive protokollen.
4. Styrets årsmelding for 2012.
5. Styrets regnskap 2012.
6. Fastsettelse av kontingent for 2013.
7. Budsjett 2013.
8. Valg:
______a. Leder (1 år)
______b. Politisk nestleder (2 år)
______c. Organisatorisk nestleder (gjenstår 1 år)
______d. Kasserer (2år)
______e. Sekretær (gjenstår 1 år)
______f. Ett styremedlem (2 år)
______g. Varamedlemmer til styret (6 stykker, alle velges for 1 år)
______h. To revisorer
______i. Valgkomite
______j. Delegater til Telemark Venstre årsmøte
9. Innkomne forslag.
10. Bystyregruppas og hovedutvalgenes arbeide/referat (kort resyme)
11. Resolusjoner.
12. Eventuelt.

Revidert regnskap, budsjett, årsmelding, valgkomiteens forslag til nye verv og melding om bystyregruppas arbeid utdeles på møtet.

Det blir servering av middag ca. klokken 20.00
Dette dekkes av Skien Venstre, drikke betales av den enkelte.
På grunn av serveringen ber vi om påmelding til årsmøtet.
Påmelding sendes til [email protected] / mobil 91 68 29 98 senest søndag 2. desember 2012.

Velkommen!
Vennelig hilsen

Lars Solbakken
Leder Skien Venstre

Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være leder Lars Solbakken i hende senest søndag 25. november 2012.
e-mail: [email protected] eller adresse: Vestre Einaren 12, 3744 Skien

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**