Tertialrapport høst 2012

Guri Haveråen kommenterer Tertialrapporten no.2 som leder av SOK (mandag 12 November, 2012).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Tertialrapport nr 2 for høsten 2012 har vært behandlet i SOK 25.oktober.

Da jeg var oppe og kommenterte Tertialrapport 1 for våren 2012, uttrykte jeg bekymring for tilgang til nettet. Lærerne kunne ikke stole på at de hadde tilgang og måtte derfor ha et reserveundervisningsopplegg i bakhånd i tilfelle nettet ikke fungerte. Nå er det med glede jeg leser at Its Learning er på plass og at kommunikasjon fungerer tilfredsstillende. Brevik skole har også fått fibertilknytning siden sist.

Som leder av SOK tillater jeg å uttrykke glede over at videreutdanning går som planlagt selv om det fører med seg økonomisk stress på vikarfronten. Det er også overraskende og svært positivt at det var mange med pedagogisk utdanning som søkte og ble tilsatt i skoleverket. Kanskje vi burde spørre dem spesifikt om hva som gjorde at de søkte seg til oss – bare for å styrke dette ved senere anledning?

Barnehagen bør roses fordi pedagogssituasjonen ser ut til å være i bedring. Videre ser det ut til at barnehagen ikke lenger er et oppbevaringssted for de små. Nå er barnehagene i ferd med å utvikle seg til en læringsarena også for de små. Arbeidet med kompetanseplan for ikke-voldelig kommunikasjon er tegn på dette.

Området ‘kultur’ bekymrer meg. Dette området er i rivende utvikling også som følge av voksende innbyggertall. Kultur har alltid vært et stebarn fordi mange av de kulturelle aktiviteter som drives, ikke er lovpålagte. RO kultur er svært aktive og det verdsettes av de fleste politiker og i hvertfall av meg. La oss håper at kultur ikke blir et stebarn i behandlingen av neste års budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**