Legg ikke ned matfag

Venstre vil si nei til å legge ned restaurant- og matfag ved Time videregående skole, varsler Venstres Svein Abrahamsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune skal den 20. november 2012 ta stilling til et forslag fra utdanningsdirektøren om å fase ut opplæringstilbudet innen restaurant- og matfag ved Time vgs senest skoleåret 2014/2015 ved at nye Bryne vgs bygges uten dette tilbudet.

Venstre vil stemme nei til dette forslaget i opplæringsutvalget, varsler Venstres medlem i utvalget, Svein Abrahamen. Det vil være en fallitterklæring for matfylket Rogaland hvis vi ikke får til et tilbud om matfagopplæring på jæren, midt i hele Norges matfat.

Vi må se tilbudet innen restaurant og matfag i sammenheng med fylkeskommunen sitt ansvar for å bidra til næringsutvikling. Rogaland er det fremste matfylket i Norge, og Jæren er hele Norges matfat. Restaurant- og matnæringen har allerede problemer med å få tak i nok kvalifiserte fagfolk, og en nedlegging av tilbudet på Jæren vil gå ytterligere utover fremtidig rekruttering til næringen. Rogaland vil derfor bli skadelidende som matfylke hvis tilbudet ved Time videregående skole legges ned.

Vi må selvsagt over tid tilpasse kapasiteten til søkertallene og de svake søkertallene til restaurant- og matfag de siste årene er bekymringsfulle. Vi må derfor nå se på hva vi kan gjøre for å styrke rekrutteringen til restaurant- og matfagene.

Vi har eksempler fra andre fylker på at det er mulig å snu trenden og øke søkertallene til restaurant og matfagene gjennom ulike tiltak, som for eksempel informasjon til ungdomsskoleelevene om utdannings- og karrieremuligheter, åpne dager og hospiteringsordninger. Her har næringen selv et stort ansvar for å ta initiativ til tiltak som kan styrke rekrutteringen, og næringen har konkrete planer om det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**