Folkevalgte 2011-2015

Ås Venstre har tre representanter i Kommunestyret, og har gjennom forhandlinger sikret seg god representasjon i kommunale utvalg og råd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kommunestyret

Faste representanter
• Jorunn Nakken
• Olav Østerås
• Inger Skjervold Rosenfeld

Vararepresentanter
• Erling Rognli
• Eirik Nordhagen
• Eline Borger Rognli
• Henrik Vik
• Cathrine Glosli
• Svein Solberg

Formannskapet
• Jorunn Nakken
• Olav Østerås (vara)

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)
• Erling Rognli
• Henrik Vik (vara)

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)
• Olav Østerås (leder)
• Eirik Nordhagen (vara)

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)
• Inger S. Rosenfeld
• Cathrine Glosli (vara)

Plankomiteen
Olav R. Skage (leder)
Cathrine Glosli (vara)

Kontrollutvalget
•Trine Hvoslef-Eide

Kommunalt råd for funksjonshemmede
•Siri Kjær

Administrasjonsutvalget
• Jorunn Nakken (vara)
• Olav Østerås (vara)

Sosialutvalget
•Erling Rognli (vara)

Se forøvrig Ås kommunes oversikt over representanter i styrer, råd og utvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**