Felles høgskole med avdeling i Kristiansund

-Utdanningsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune gjorde den 12. mars vedtak om å arbeide for etablering av felles høyskole i Møre og Romsdal med avdelinger i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund. Vedtaket ble gjort med sju mot tre stemmer. Høyres to medlemmer og medlemmet fra Sunnmørslista stemte imot. Ap, Frp, Krf, Sp, SV og Venstre stemte for. Nordmøre Næringsråd, Kom vekst og andre aktører er offensiv og tydelig på at Nordmøre nå må opp en divisjon i høyskolebildet. Det er plass for flere til å gi tydelig beskjed. Dette skriver Pål Farstad i et leserbrev i Tidens Krav.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Leserbrevet sto på trykk i Tidens Krav 21.03.13. Det er gjengitt her:

Utdanning, klasserom, forelesning, universitet, høgskole

Foto: Microsoft

Felles høgskole med avdeling i Kristiansund

I skrift og tale, både som politiker og representant for næringslivet, har jeg i de siste årene argumentert hvorfor det er viktig med en felles høyskole i Møre og Romsdal. Herunder avdelinger i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund. Det er ikke ærendet mitt i dette innlegget. Ærendet nå er å oppfordre alle gode krefter til å stå opp for at en felles høyskole, med avdeling i Kristiansund, blir realisert raskt. Det gjelder både gjennom den fylkeskommunale prosess som går, og ikke minst etter at fylkestinget har gjort sitt vedtak i april.

Utdanningsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune gjorde den 12. mars vedtak om å arbeide for etablering av felles høyskole i Møre og Romsdal med avdelinger i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund. Vedtaket ble gjort med sju mot tre stemmer. Høyres to medlemmer og medlemmet fra Sunnmørslista stemte imot. Ap, Frp, Krf, Sp, SV og Venstre stemte for.

Utdanningsutvalgets vedtak ble gjort på bakgrunn av vedtak i fylkestinget i desember 2012. Desembertinget ga klar beskjed om å jobbe for en felles høyskole med fire avdelinger, og fylkesadministrasjonen fikk i oppdrag å utrede saken for videre behandling i fylkespolitiske organer. Fylkesadministrasjonen har gjort et godt arbeid, der konklusjonen er entydig positiv for sammenslåing med fire avdelinger. Saken skal nå behandles i fylkesutvalget og fylkestinget i april. For oss som under fylkestinget i desember 2012 gikk i bresjen for felles høyskole med avdeling i Kristiansund, er det nå viktig å sikre den drahjelp som kan mobiliseres for at vi får et positivt resultat også under forhandlingene i fylkesutvalget og fylkestinget.

Tidens krav har hatt flere positive oppslag om felles høyskole. Kristiansund kommune, Nordmøre Næringsråd, Kom vekst og andre aktører er offensiv og tydelig på at Nordmøre nå må opp en divisjon i høyskolebildet. Det er plass for flere til å gi tydelig beskjed. Målet i første omgang må være at alle politiske partier i den videre fylkeskommunale behandling av saken støtter vår sak. Et enstemmig fylkesting, eller i det minste et klart flertall, betyr mye i det videre arbeid med saken mot sentrale myndigheter.

Pål Farstad, Venstre
Medlem Fylkestinget og Utdanningsutvalget i M&R
Førstekandidat Stortingslista 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**