Nes Venstre ønsker EL16

I forbindelse med byggingen av E16 gjennom Nes ønsker Nes Venstre at det etableres en hurtigladestasjon for el- kjøretøy langs traséen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Inspirasjonen kommer fra EL39 prosjektet som gjør det mulig å kjøre elbil mellom Bergen og Stavanger. Interpellasjonen er et ledd i å følge om kommunens klima- og energiplan.

Nes Venstre har også tidligere hatt fokus på ladestasjoner for elbil i kommunen, særlig i forbindelse med oppgraderingen av rådhusplassen. Spørsmålet som ble stilt ordføreren finner du her.

I desember 2012 var det 9783 elbiler i Norge, 2859 av disse i Akershus og 23 stykker i Nes. Tallet er raskt stigende, anslaget for mars er over 11 000 elbiler på landsbasis.

Nes Venstre regner med at flere av elbilene vil trafikkere den nye E 16 mot Kongsvinger, Karlstad og Stockholm. Spesielt siden elbiler kjører gratis gjennom bomringen i Oslo og får benytte kollektivfeltet er det attraktivt for pendlere å benytte denne typen kjøretøy.

Akershus fylkeskommune har både i 2012 og 2013 satt av flere millioner i tilskudd til nye ladestasjoner.

Hele interpellasjonen finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**