— Viktig å flytte godstransport fra vei til sjø

— Venstre går til valg på at vi vil styrke de maritime kunnskaps- og utdanningsmiljøene. Mer gods fra vei til sjø forutsetter gode sjøfolk. Norge er en av verdens ledende maritime nasjoner. Vi må derfor ta mål av oss og ha verdens beste maritim utdanning, sa Venstres Svein Abrahamsen i sitt innlegg på landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

maritim transport, båt, frakt
 Venstres Svein Abrahamsen

Venstres Svein Abrahamsen
Foto: Jo Straube

Les hele innlegget her:

Venstre går til valg på at Norge skal utvikle verdens mest miljøvennlige transportsektor. Da er det viktig med bane, men det er også viktig å flytte godstransport fra vei til sjø. Det vil gi mindre klimagassutslipp, mindre tungtransport på veiene og mindre støy og bedre luftkvalitet i byene våre.

Myndighetene har lenge snakt fint om hvor viktig det er å flytte gods fra vei til sjø, men har gjort alt for lite for å få dette til. Sjøtransporten har tapt terreng i konkurransen med veitransporten.

Bedre havner, gode finansieringsordninger for å fornye skipene er viktig for å øke sjøtransporten, men ikke minst handler dette om avgifter. Vareeierne vil velge veitransport så lenge den er billigere enn sjøtransport. Vi må ha derfor ha et avgiftsnivå som gjør at sjøtransporten er konkurransedyktig med veitransporten. Jeg er derfor glad for at Venstre går til valg på at vi vil gå fra rød til grønn skatt og belønner miljøvennlig sjøtransport, blant annet gjennom å redusere avgifter.

Les også: Maritim utdanning må styrkes

Sjøtransport langs kysten handler om småbedrifter. Derfor er det viktig med forenkling. Vi må gjøre noe med skjemaveldet og rapporteringskrav for den maritime næringen, ofte lang saksbehandlingstid i det offentlige og med stadig nye regler og forskrifter. Venstre sitt utgangspunkt må være målretting av virkemidlene, forenkling og å ta med den maritime næringen på råd om hvilke krav som skal stilles.

Venstre går til valg på at vi vil styrke de maritime kunnskaps- og utdanningsmiljøene. Mer gods fra vei til sjø forutsetter gode sjøfolk. Norge er en av verdens ledende maritime nasjoner. Vi må derfor ta mål av oss og ha verdens beste maritim utdanning. Det gir derfor grunn til bekymring når sjøfartsdirektøren går ut og gir strykkarakter til maritim utdanning.

Sjøfartsdirektøren viste til at flere skoler mangler kompetente fagfolk, har dårlig utstyr og er underfinansierte. Lokalt har vi fått tilbakemelding om at flere av skolene sliter med gamle og utdaterte pensumbøker, hvis de har pensumbøker i det hele
tatt. Sånn kan vi ikke ha det i en bransje hvor teknologien utvikler seg hele tiden. Det er ikke gårsdagens kunnskap vi skal lære elevene våre.

Sjøfartsdirektøren har bedt skoleeierne om å få orden på kvaliteten på den maritime utdanningen. Dette vet jeg at Venstre vil ta tak i når vi får hånden på roret i kunnskapspolitkken etter valget.

Venstre går til valg på at vi vil styrke forskningen. Mer maritim forskning vil gi oss ny kunnskap og nye løsninger innen områder som avansert logistikk, forretningsutfordringer, miljøvennlig teknologi og sikkerhet til sjøs. Disse nye svarene vil være viktig for at vi omsider skal lykkes med å få mer gods fra vei til sjø.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**