Venstre vil ha Nasjonal sykehusplan!

Per A. Thorbjørnsen snakket varmt om to viktige helseområder på landsmøtet til Venstre. Thorbjørnsen mener er viktig å få igang en nasjonal sykehusplan for å ivareta pasientsikkerheten. Den historiske samhandlingsreformen har blitt til en pengeforflyttingsreform og en pasientforflyttingsreform.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
Sykehuskorridor

Foto: © Lucian Coman | Dreamstime.com

 Venstres Per A. Thorbjørnsen

Venstres Per A. Thorbjørnsen
Foto: Jo Straube

Les hele innlegget under:

Kjære Landsmøte

Eg e spesielt glad i velferdskapitlene. Elsker de – nesten. Mangler ord som borgerlønn og fastpsykologtilbud før det kan bli ekte kjærlighet ut av ..alt.

Men som sagt, ikke bare fordi eg kjenner igjen innholdet av fjorårets helsepolitiske dokument. Men først og fremst det representerer en ny helhetlig helsepolitikk. Det er bra.

Så: To helseområder.

For det førse uroen i sykehusnorge – en uro som er alvorlig, og som bokstavelig talt kan gå på helsen løs. Tillitsvalgte bekymringsmeldinger taes ikke tilstrekkelig på alvor. Bekymringsmeldinger om kvalitetsforeringelse, om redusert pasientsikkerhet, om arbeidsmiljøutfordringer. Regjeringens synes å svikt i denne dialogen. Eg har ikkje kunnskap til å forstå all denne uroen. Men eg vet om et avgørende viktig grep: Nasjonal Sykehusplan. Ikkje verdens mest sexy ord, med så viktig. Vi statligjør planlegging av enhver ny veistrekning gjennom NTP.

I sykehusbygging kan et hvert foretak på ethver nes planlegge nytt sykehus. Bevares det er gode grunner for å bygge nytt både i bl.a. Oslo, Rogaland og Møre og Romsdal. Men det må hvile i en nasjonal plan. I dag er det slik: Penger spares på drift for å sikre investeringen. Det fenoment slår sykt ut: Tilbud legges ned for å sikre egenkapitalbidraget. I Stavanger er det nettopp på denne bakgrunn forslått å ta bort psykebilen. Et fantastisk og verdig transporttilbud for mennekser med alvorlige psykisk problemer som skal innlegges på psykiatrisk sykehus. Er det rart tillit og tiltro svekkes til foretaksmodellen. Men: det er ikkje sikkert vi utelukkende kan skylde på modell. Det kan være nettopp investreingsoveriveren, ovverk, forskrifter,direktiver og styringsdokumenter og lokal håndtering som kan ha skyld. Det er all,all grinn til å se nærmere på dette før en eventuell ny modell lanseres.

For det andre: Samhandlinsgreformen er en historisk viktig reform. Statsminsiteren nevnte den ikkje med et ord i nyttårstalen, Ikkje det minste rart. ka skulle ha sei ? Reformen er primært blitt en pengeforflyttingsreform og en pasientforflyttingsreform.

Eg tror knapt fru Hansen på samhadlingsenheten på Våland sykehjem i Stavanger har hatt null, null igjen for reformen. Snarere tver i mot. Mer beslastende.

Eg hadde aldri trodd eg skulle sei det:

Vi trenger Venstre i Regjering for å bedre sykehustilbud og organsiering.

Vi trenger Venstre i Regjering for å iverate samhandlingsreformens intensjoner om forebygging.

Men når eg no har sagt det- det kjenens både riktig og riktig deilig ut.

Det smaker vilje til makt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**