Aktivt Rogaland på landsmøtet

Det var en aktiv delegasjon fra Rogaland på Venstres landsmøte 12. – 14. april. Fylkeslaget fikk gjennomslag for flere viktige saker for Rogaland, deriblant å gjøre Preikestolen-området om til nasjonalpark, styrking av den maritime utdanningen, og styrking av Petoro.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Rogaland Venstre, landsmøte 2013

Foto: Jo Straube

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Ønsker ikkje karakterar i barneskolen
Venstres landsmøte har vedteke at Venstre ikkje ønsker karakterar ifrå 7. klasse. Unni Fuglestad i Rogaland sin delegasjon hadde ordet i debatten om karakterar.
Les mer

Oljetanker

Foto: Venstre

— Viktig å flytte godstransport fra vei til sjø
— Venstre går til valg på at vi vil styrke de maritime kunnskaps- og utdanningsmiljøene. Mer gods fra vei til sjø forutsetter gode sjøfolk. Norge er en av verdens ledende maritime nasjoner. Vi må derfor ta mål av oss og ha verdens beste maritim utdanning, sa Venstres Svein Abrahamsen i sitt innlegg på landsmøte.
Les mer

Medisin, helse, sykehus, lege

Foto: Microsoft

Venstre vil ha Nasjonal sykehusplan!
Per A. Thorbjørnsen snakket varmt om to viktige helseområder på landsmøtet til Venstre. Thorbjørnsen mener er viktig å få igang en nasjonal sykehusplan for å ivareta pasientsikkerheten. Den historiske samhandlingsreformen har blitt til en pengeforflyttingsreform og en pasientforflyttingsreform.
Les mer

Oljeplattform på Oseberg

Foto: Norsk Hydro

Gjennomslag for styrking av Petoro
I sitt nye stortingsvalgprogram vil Venstre styrke rammene for Petoro. Venstre vil gi Petoro mer penger og en større mulighet for aktiv porteføljeforvaltning.
Les mer

Asylsøker, asyl, flyktning

Foto: Lanka Standard

— La oss sette Neda og Sarwar først
Venstres Anja Berggård Endresen holdt innlegg om Neda fra Sandnes. Neda har sittet i ti år på asylmottaket på Dale sammen med familien sin under stadige trusler om tvangsutsendelse. Sarwar Reza som kom til Norge i 1999, som i desember ble tvangsreturnert til et krigsherjet Irak, ble også fremhevet som et eksempel på den manglende medmenneskelighet den rødgrønne regjering fører.
Les mer

Preikestolen Lysefjorden

Venstre vil verne Preikestolen
Etter forslag fra Rogaland Venstre ble det tatt inn i Venstres stortingsprogram at Venstre vil støtte etablering av Preikestolen som nasjonalpark. Det er viktige verneverdiene i området – både av regional og nasjonal karakter. Derfor er det viktig at området kvalifiserer til status som nasjonalpark
Les mer

Rogaland Venstre, Preikestolen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**