Innlegg: Sov dere?

Som vi skrev her i forrige uke, var kritikken av NVE om ikke å ha hørt Eidsvoll om vindmøllene feil. Idag har vårt styremedlem Per Aage Pleym Christensen et innlegg i EUB der NVE får unnskyldning. Men noen fortjener likevel kritikk, og det er ikke Venstre. Lurder du på hvem? Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Dette innlegget står på trykk i EUB idag 15.april:

Sov dere?

Det serveres visstnok fortsatt kaffe i kommunestyrets møter. Kanskje trenger Eidsvolls folkevalgte noe som gir dem mer energi — og bedre hukommelse i samme slengen. 19.mars i år behandlet kommunestyret en interpellasjon fra Venstre om den planlagte vindmølleparken i Nord-Odal. Den får konsekvenser for Eidsvoll, og både i interpellasjonen og på folkemøtet dagen før brukte Venstres folk harde ord mot NVE; Eidsvoll var ikke hørt i forbindelse med planene. Det var vår påstand. Nå viser det seg at den er feil. Derfor ber Eidsvoll Venstre NVE om unnskyldning. Unnskyld, NVE!

Det viser seg nemlig at Eidsvoll kommune i 2012 ble invitert til å uttale seg om en melding fra E.ON Vind Sverige AB om planlagt vindmøllepark i Nord-Odal. Politikerne i Eidsvoll ble invitert til møte i Nes 18.april og Nord-Odal 19.april. Var noen av dere i utvalget til stede? Tok dere initiativ til et tilsvarende møte i Eidsvoll?

I tillegg vedtok utvalget for næring, plan og miljø en lang og god høringsuttalelse. Enstemmig. Det skjedde 05.juni 2012. Sjekker man møteprotokollene fra hhv. utvalgsmøtet i juni 2012 og kommunestyremøtet i mars i år finner man flere av de samme navnene.

Likevel var det ingen som refererte til høringen og vedtaket da kommunestyret behandlet Venstres interpellasjon om vindmølleparken, med Ordfører Einar Madsen som hederlig unntak. Han nevnte høringen da han gav sitt svar på Knut Bakkehaugs interpellasjon. Madsen refererte bl.a følgende fra utvalgets vedtak: " Kommunen mener det bør utarbeides en regional plan for vindkraft, gjerne som et samarbeid på tvers av fylkesgrensene. Kommunen ber NVE ta initiativ til at det utarbeides en slik plan." Til tross for at Eidsvoll allerede har bedt om en plan, ville ikke Madsen be kommunestyret stemme for Venstres forslag om en slik plan. Hvorfor var det så farlig?

Følgende representanter var til stede både i utvalgets møte i juni i fjor og i kommunestyrets møte i mars i år: Rune Ness (Ap), Hilde Jonasssen (Ap), Terje Teslo (SP), Anders Klaseie (SP), Kristian Tønnessen (FrP), Jens E. Aalborg (H), og John H. Retteraas (EDB). Det er synd at dere i kommunestyret ikke kunne stemme for Venstres forslag, som har et nokså likt innhold som vedtaket utvalget for næring, plan og miljø gjorde i fjor. Men Eidsvoll Venstre er glade for at kommunestyret 30.april endelig kan gjøre det som Venstre anbefalte i mars; vedta en innsigelse mot vindmølleplanen.

Per Aage Pleym Christensen
styremedlem Eidsvoll Venstre

(NB! Lenkene som er lagt til her, står ikke på trykk i EUB).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**