Mer enn bare frukt

Skolen er grunnpilaren i samfunnet vårt. Det er der de store verdiene blir skapt og vi i Venstre mener at satsningen fra en regjering burde være deretter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I nærmere 8 år har hovedagendaen til Kristin Halvorsen (SV) vært å innføre gratis frukt i skolen. En god, men liten tanke mener jeg. Frukt er både godt og sunt, men det er ikke å forvente en revolusjon på verken trivsel, nivå eller utvikling i skolen. Det gjelder å prioritere det som er viktig, nemlig elevene.

For at elever både skal trives bedre, lære mer og utvikle seg bedre, må det være muligheter for det. For å få til dette må vi ha en nivåheving av de menneskene vi gir dette ansvaret, nemlig lærerne.
I dagens skole blir kvalitet, som ellers i statlig instans ofte forvekslet med kvantitet.

Spørsmål om kvalitet blir besvart med kvantitet på beløper som er spyttet inn. Hvor mye som forsvinner i det store sorte hullet er det få som prater om.

Vi i venstre mener at lærerutdannelse burde være et 5-årig studie, med en mastergrad i enden. Vi vil skape læreryrket som et statusyrke. Det skal være gjevt å være lærer og samfunnet vil igjen få den respekten til læreren som vi hadde før i tiden. Samtidig vil et masterstudie sørge for at læreren sitter igjen med høyere kompetanse. Dette vil gagne eleven vesentlig mer enn epler og bananer.

I tillegg må papirmengden og byråkratiet som læreren blir pålagt reduseres kraftig. Dette fordi en lærer skal få være lærer og ikke saksbehandler.

Etter neste stortingsperiode vil vi i venstre svare at vi har bidratt til bedre elever på samme spørsmål som Kristin nå må svare på med "frukt og grønt".

Morten Skåningsrud
Hurdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**