Bli med på miljøaksjon!

Aulielven er en del av Aulivassdraget, og vann kjenner ingen kommunegrenser. Auli lider, og vassdragets fremtid er et felles miljøprosjekt. Bli med fredag 3. mai for å plukke søppel i Aulielva!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Fredag 3. mai kl 18.00-20.00 — oppmøte Morris (på Jarlsberg)

Vassdraget befinner seg i risikosonen, og det har gjennom prøver kommet frem at elven mange steder har svært dårlige verdier, og er til og med under grensen for bærekraftig bruk. Samlet vurdering av Aulivassdraget er moderat til svært dårlig. Aulielven i Tønsberg er enn så lenge moderat i sine verdier, men det er ikke bra nok! Det kan gi oss håp om at det går ann å snu trenden, men da må vi gjøre noe med det.

Et av problemene er alt søppelet som fyller vassdraget. Fredag skal vi plukke søppel — bli med! Noe av søppelet vi plukker opp skal vi lørdag vise frem på Tønsberg torv for å få folks oppmerskomhet på Auli.

Ta med søplesekk og hansker, godt skotøy og MØT OPP!
Bli også gjerne med på standen vår på lørdag på Tønsberg torv hvor vi viser frem søppelet.

Mer informasjon kom – ta kontakt med lokallagsleder om du ønsker å bidra inn i aksjonen
Suzy Haugan – 472 37 572

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**