Å spille med åpne kort – www.harstad.www.venstre.no

Harstad Venstre har gjennom år satset på en oppdatert hjemmeside. Nå begynner arbeidet å gi frukter med økende besøkstall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Venstre logo

Foto: ingen

www.harstad.www.venstre.no har siden 2007 hatt en hjemmeside, og har i allefall siden 2009 økt innsatsen for å holde nettsiden oppdatert. Gjennom 2011 ble det publisert 24 nyhetssaker, i 2012 48 nyhetssaker, og sålangt i 2013 39 nyhetssaker. Det er allment kjent at dersom man forventer lesere på en hjemmeside må den være oppdatert, og alltid oppdatert — lesere er ikke innom mange ganger dersom de erfarer at de samme toppsakene går igjen. Innsatsen over tid begynner nå å gi resultater. Mens vi i 2011 hadde totalt 897 gjester på vår hjemmeside, hvorav de fleste i valgmånedene august og september, ser vi at tallet holder seg høyere gjennom hele 2012 — som ikke er et valgår — med totalt 1226 , og at vi i 2013 allerede har 830 gjester medio april. Ved en nærmere gjennomgang av statistikken ser vi at de fleste vet veien til sida vår, de som kommer via linker kommer gjerne fra facebook. De fleste leser kun den saken de først gikk inn på, og noen få fordyper seg i flere saker — og nesten alle kommer inn på ettermiddags- og kveldstid.

Harstad Venstre er nesten det eneste av lokalpartiene i Harstad som har valgt å satse på en oppdatert nettside som informasjonskanal. Til sammenligning har Senterpartiet en sak siden nyttår, Harstad SV siste nyhetssak oktober 12, Harstad Ap mai 12, Rødt mai 12, Harstad KrF april 12 og Harstad FrP en tom hjemmeside. Harstad Høyre er den som kommer nærmest oss med 5-6 nyhetssaker i 2013, etter nesten like mange hele 2012. Flere av de andre partiene har også facebook-sider, det har Harstad Venstre til nå valgt å ikke ha. Harstad Unge Venstre har derimot det.

Hva er så intensjonen med en oppdatert hjemmeside? Med www.harstad.www.venstre.no som informasjonskanal har kommunestyregruppa mulighet til å spille med åpne kort overfor velgerne som valgte oss, og også mulige andre fremtidige velgere. Her publiseres innlegg fra kommunestyremøtene, og et politisk regnskap for hva vi har jobbet med tegner seg. Styret publiserer alle sine leserbrev fra Harstad Tidende også her; slik at velgerne har muligheten til å se meningene også mellom valgår. En møteplan for året gjennom, årsmeldingene fra de seneste årene, valgprogram og felles politisk plattform er lett å finne. En oppdatert hjemmeside gir medlemmene mulighet til å holde oversikt over møtedatoer og saker. Harstad Venstre tror at et aktivt informasjonsarbeid med en oppdatert hjemmeside i det lange løp vil kunne bidra til økte velgertall, og i allefall gi Venstres velgere en god mulighet til å være godt orientert om de politikerne og det programmet de valgte å gi sin stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**