Innlegg: Svar skyldig, Klaseie?

15.04 stilte vårt styremedlem Per Aage Pleym Christensen spørsmålet “Sov dere?” i et innlegg i EUB. lørdag 21.04 fikk han svar av Anders Klaseie (SP), en av de 6 som både var i utvalget som behandlet høring om vindmøller og i kommunestyret da Venstres interpellasjon ble behandlet. I dagens EUB svarer Pleym Christensen på Klaseies angrep.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Innlegget “Sov dere?” i EUB 15.04 må åpenbart ha provosert SPs kommunestyre-representant Anders Klaseie. Han var en av de seks navngitte politikerne i Pleym Christensens innlegg. De seks var tilstede da utvalg for for næring, plan og miljø behandlet vindmølleplanen 05.juni 2012- og i kommunestyret 19.mars, da Venstres interpellasjon om vindmølleprosjektet i Nord-Odal ble behandlet. Ingen av de seks nevnte at saken hadde vært oppe i utvalget året før.

I innlegget “Hvem sover, egentlig?” skjeller SPs Klaseie ut Venstre for å bruke ressursene i kommunens administrasjon unødvendig.

Her er svaret fra Eidsvoll Venstres styremedlem Per Aage Pleym Christensen:

Svar skyldig, Klaseie?

Det er bra at Anders Klaseie (SP) lørdag 20.04 med innlegget "Hvem sover, egentlig?" svarer på mitt innlegg "Sov dere?” i EUB 15.04. Det er synd at han angriper Venstre for å ha tatt opp en viktig sak for kommunens innbyggere, fremfor å svare på spørsmålene vi stiller.

La oss repetere fakta: 30.mars 2012 fikk Eidsvoll kommune en invitasjon fra E.ON Vind Sverige AB til to folkemøter i hhv. Nes og Nord-Odal 18. og 19.april. Utvalg for næring, plan og miljø vedtok så en høringsuttalelse til vindmølleplanene, 05.juni 2012. Vedtaket peker på en rekke uheldige følger for Eidsvoll, men er/har ingen innsigelse mot planene. Det står heller ingenting om at planen må komme på ny høring hvis høringsuttalelsen fra Eidsvoll ikke tas til følge.

På grunn av økende offentlig oppmerksomhet om planene rundt årsskiftet 2012/2013 blir det tillyst et folkemøte i Eidsvoll 18.mars i år. Før dette hadde Eidsvoll Venstre sendt inn en interpellasjon til kommunestyrets møte 19.mars. Grunnen var at vi mente Eidsvoll burde behandle saken politisk. For oss var vedtaket fra 05.juni i fjor ukjent. Venstre er ikke representert i utvalg for næring, plan og miljø. Oss bekjent har saken ikke vært behandlet i kommunestyret. Og kommunestyret bør behandle saken, for å gi vedtaket tyngde. Og ikke minst for å vedta innsigelse mot planene.

Vi sitter igjen med noen spørsmål: Deltok dere fra hovedutvalget på noen av de to folkemøtene i Nes og Nord-Odal? Tok dere initiativ til folkemøte i Eidsvoll? Hvorfor fremmet dere ikke innsigelse mot planen allerede 05.juni i fjor? Hvorfor tok dere ikke initiativ til at kommunestyret behandlet saken allerede i fjor?

I sitt svar på Venstres interpellasjon 19.mars svarer ordfører Madsen (Ap) greit på våre tre spørsmål: Det er for kort tid til å ta initiativ til et samarbeid med fylkeskommunene og Nord-Odal , slik Venstre foreslår (pkt. 1). Det bør utarbeides en regional plan for satsning på vindkraft (pkt. 2), og kommunen bør vurdere innsigelse mot planen (pkt. 3). Det merkelige er at ingen av de seks representantene som både var i utvalget 05.juni og kommunestyret 19.mars nevner det første vedtaket.

Anders Klaseie kunne reagert på to måter: Han kunne 1) sagt at pkt. 2 allerede var vedtatt av utvalget og da kunne kommunestyret vedta dette, og at vedtaket fra utvalget manglet innsigelse så det burde kommunestyret vedta. Eller si 2) at interpellasjonen var unødvendig fordi utvalget allerede hadde avsagt høringsuttalelse på vegne av Eidsvoll. Ordføreren kunne avvist interpellasjonen da han mottok den, under henvisning til at saken ville komme opp på nytt. Det gjorde han ikke. Det sier vel sitt.

Klaseie bebreider Venstre for å ha brukt kommunens utredningskapasitet unødvendig, fordi saken uansett ville komme opp. Venstre visste ikke at saken ville komme opp. Visste Klaseie? Spørsmålet er om den ville kommet opp uten vår interpellasjon? Og i så fall: Hvorfor tar det mer enn 10 måneder å få saken opp i kommunestyret, og på et så sent tidspunkt som dagen før høringsfristen går ut?

Per Aage Pleym Christensen, styremedlem Eidsvoll Venstre

Ovenstående innlegg står på trykk i EUB idag 23.04.


Andre artikler på hjemmesiden, om vindmøllesatsningen i Nord-Odal og følgene for Eidsvoll:

Innlegg: Sov dere? (15.04)
Eidsvoll gjorde vindmøllevedtak i 2012 (11.04)
Vindmøllene: Gjennomslag for Venstre (11.04)
Vindmøllene i Nord-Odal: Eidsvoll når høringsfristen – med et nødskrik (20.03)
Vindmøllene: Derfor tok Venstre opp saken (20.03)
IDAG: Kommunestyremøte med flere saker fra Venstre (19.03)
IDAG: Folkemøte om vindmølleparken i Nord-Odal (18.03)
Interpellasjon om planlagt vindmøllepark i Nord-Odal – og konsekvenser for Eidsvoll (08.03)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**