Venstre vil ikke gamble med Lofoten!

Det blir konsekvensutredning om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vil det forbause noen om den blir skreddersydd etter ja-sidens premisser : Olje er en meget lønnsom business og truslene mot miljøet kan håndteres. Som mangeårig partisliter i Venstre, er jeg nok en gang stolt og glad over “mitt” partis standpunkt. Og jeg oppsummerer slik jeg som amatør forstår dette:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Fisk er en vesentlig del av bildet.
Vi eksporterer torsk og andre ville fiskearter for mange titalls milliarder hvert år. Oljen gir oss enda større inntekter. Forskjellen er at fisken er en fornybar ressurs og at havet er et gigantisk naturlig oppdrettsanlegg. Men selv ørsmå mengder av oljestoffer kan ødelegge fiskeyngel. Og ved et større utslipp vil den berømte Lofotveggen bli verdens største oljelense. Derfor sier regjeringens egne eksperter nei. Havforskningsinstituttet fraråder blankt oljeutvinning. Det samme gjør Direktoratet for naturforvaltning, siden utslipp vil få fatale konsekvenser.

Alle vet at verdens største og siste livskraftige torskestamme gyter utenfor Lofoten og Vesterålen. Kveite r om vinteren, silda om våren, og det er rike bestander av uer, sei, hyse, steinbit, breiflabb — pluss millioner av sjøfugler. På bunnen er det skoger av tare, koraller og svamp. Spekkhoggere, grindhval, niser, vågehval, delfiner og brugder boltrer seg i disse farvannene. Mange hvalarter har så god hørsel at et lite smell på land kan jage dem bort. Seismikkskyting vil for dem høres ut som bombeangrep. Hva er den totale kostnaden av at dette trues og kan forsvinne?

Naturen og historien
Selv det som finnes på land, er interessant i Lofoten. Stedet ligger godt an til å havne på UNESCOs verdensarvliste — i hvert fall om man greier å holde oljeindustrien unna.

Økonomien i seg selv
Selv en mann som tidligere Hydro-direktør og olje- og energiminister Eivind Reiten er mot oljeutvinning i havet utenfor LoVeSe. Han understreker at det ikke er miljøet som bekymrer ham, men økonomien. Kostnadspresset i oljebransjen er allerede for høyt. Selskapene har nok å gjøre som det er. Så leser jeg den innflytelsesrike økonomen Ådne Cappelen i SSB, som også leder statens tekniske beregningsutvalg (de beregner pris- og lønnsvekst i Norge); oljebransjen er så dominerende at den presser ut annen næringsvirksomhet. Han advarer mot å pøse enda mer inn i oljeindustrien nå, fordi det vil være korttenkt og kostnadsdrivende.

Global oppvarming, har det noe med saken å gjøre?
Det kan virke som om Stoltenberg & co og flertallet i AP ikke mener det. Tror Ap klimakrisen er en bløff? Ifølge det internasjonale energibyrået IEA må to tredjedeler av verdens olje, gass og kull forbli på havbunnen eller under bakken om togradersmålet skal oppfylles. AP og LO tenker kanskje at at "satsing" på gange og sykkel lokalt er nok til å dempe forbruket av fossile brensler?

De nye arbeidsplassene
Joda, med oljeutvinning vil det komme flere hundre arbeidsplasser. Men det står ikke to hundre oljeingeniører i fjæresteinene og håper at Statoil skal redde dem fra lediggang. Mange vil komme utenfra og bl a bo på brakkerigger. Mange fra distriktet vil også søke seg til høyt betalte oljejobber. Med nødvendighet vil dette være folk som allerede har jobb, for eksempel i kystflåten. Der tjener de mye penger så lenge det er fisk i havet. Men det lokale næringslivet vil ikke kunne konkurrere med oljebransjen. Heller ikke turistindustrien, selv om Lofoten er et ledende norsk turistmål.

Om vi hadde funnet olje i Oslofjorden eller i Nordmarka, ville vi da gått til konsekvensutredning og utvinning? Neppe. Men i og utenfor Lofoten, der vil man på død og liv at det skal bores. Det er ikke bærekraftig, ikke langsiktig. Det er tvert imot feilslått politikk.

Signy Gjærum / Skien Venstre

lofo2
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**