Heldagsskole, hvorfor debatteres ikke den — i vårt rike land?

Nyere norsk / amerikansk forskning har funnet ut at foreldre som bruker mer tid sammen med barna, får flinkere barn. I en lederartikkel i DN fre 26.04.13 har Sofie Mathiassen kommentert dette. Herved anbefales å lese om forskningsresultatene samt lese hennes kommentar. Jeg bringer forkortet videre enkelte av hennes synspunkt som jeg støtter fullt ut; selv om altså “mitt” kjære Venstre foreløpig ikke har erkjent at dette er veien å gå

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Forskningsresultatene bør og kan leses som en beskrivelse av endrede livssituasjoner for norske barn. Og som argumentasjon for å gi norske barn en annen og bedre skole. Norge har scoret forbausende dårlig på tester som viser barns lese- og regneferdigheter. Selv om det har blitt bedre de siste årene, er det fortsatt mye som bør gjøres; og i særdeleshet en heldagsskole ville gitt barna en bedre framtid , en bedre hverdag, utjevnet forskjeller og gjort kvinners vei til økonomisk selvstendighet lettere. Norge burde da virkelig ha alle muligheter for å klare å skape en skole og en skolegang som ikke reproduserer ulikhet! Jeg anbefaler å lese Hernes` analyse "Ulikhetenes reproduksjon" fra 1975. Jeg tror den dessverre fortsatt er høyst aktuell. Det er beklagelig. I Norge er det overraskende at vi ikke er mer opptatt av å gi barn likere muligheter fra starten av.

Trine Skei Grande om skole og integrering på TV2

Heldagsskole med skolemåltid (er), med tid for "lekselesing", for lek og idrett og med alle fritidsaktiviteter organisert innenfor skoletiden; jeg har tro på at den kommer. Derfor bør vi som ønsker dette, søke å påvirke i våre partier, få dette prøvet ut i ulike kommuner, evaluere og forske på virkningene, før man vurderer om det er rette veien å gå — og eventuelt i hvilken form.

Hvordan finansiere dette? Svaret, sier Mathiassen, er (selvsagt !) at politikerne må omprioritere. Det vil være en vanskelig politisk øvelse – og en verdibasert øvelse , men politikere i alle partier bør gå gjennom hver eneste post på statsbudsjettet og spørre seg om posten er viktigere enn å gi barn og unge en god start i livet og en god utdannelse.

Så er det vel egentlig på tide at norsk politikk tar innover seg at kvinnene har gått ut i yrkeslivet. Dette har endret barns oppvekstsituasjon. For lengst! Og nå fortjener barna — og vi alle, også lærerne – en skole hvor det er mulig å ta større hensyn til barnas behov og utvikling, til dagens mangfoldige familiesituasjoner og til samfunnsutviklingen i sin alminnelighet. Hvor vi bruker større ressurser fra starten av, i de årene vi når flest og kan forebygge og tilrettelegge for hele ungeflokken, ulike som de ( heldigvis) er.

Signy Gjærum
Venstremedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**