Venstre foreslår utvidet skjenketid

Venstre foreslår at skjenketiden i Eidsvoll skal fastsettes til kl. 02.30. Forslaget kommer fordi Venstre mener kommunene på Øvre Romerike bør samkjøre skjenketidene, slik at handelslekkasjer unngås. Også trafikksikkerheten er et viktig argument for Venstre, opplyser Knut Bakkehaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Sak 31 på dagens sakskart i kommunestyret er “Ny alkoholpolitisk handlingsplan for Eidsvoll kommune 2012 – 2016”.

Venstre kommer til å gjenta forslaget som Kjersti Almåsvold fremmet da Utvalg for oppvekst og levekår behandlet saken 09.04.

Kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug opplyser at forslaget kommer til å bli fremmet på nytt. Han mener Eidsvolls folkevalgte bør bidra til å gi næringslivet i kommunen gode rammevilkår, og innbyggerne mulighet til et godt uteliv uten å måtte reise til Jessheim, Lillestrøm eller Oslo.

– Dessuten er trafikksikkerhet også viktig. Hvis det er slik at folk på død og liv må rekke siste drink på Jessheim før det stenger der kan det skape farlige situasjoner i trafikken, sier Bakkehaug.

Forslaget fra Almåsvold
“Utvalg for oppvekst og levekår vedtar ny skjenketid: fastsettes til kl.02.30 for å være i
overenstemmelse med skjenketiden i Ullensaker. Utvalget ber om at skjenketiden forsøkes
samkjørt i ØRU for å unngå at ungdommene havner i trafikkfarlige situasjoner i tettstedene
på Romerike.”

Forslaget fra Kjersti Almåsvold (V) falt med 4 mot 9 stemmer. Du kan lese protokollen fra utvalgsmøtet her.

Rådmannens innstilling
Rådmannens innstilling i saken, efter at den ble behandlet i Utvalg for oppvekst og levekår 09.04 ser slik ut:

“Ny alkoholpolitisk handlingsplan for Eidsvoll kommune 2012 — 2016 vedtas.

Nåværende salgstider videreføres for perioden 2012 — 2016.

Skjenketiden fastsettes til kl.02.00 for samtlige alkoholholdige grupper (1,2 og 3). Salgs- og
skjenketider for Eidsvoll kommune utarbeides i ny forskrift med ikrafttredelse etter
kunngjøring pr. 01.01.2014.”

Du kan lese saksdokumentene i saken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**