Fikk svar på EL16 interpellasjon

Kommunen besvarte i møtet 23. april Nes Venstres interpellasjon om EL16 gjennom bygda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Ordføreren svarte på Nes Venstres interpellasjon om at etablering av hurtigladestasjoner i tilknytning til E 16 ikke har vært på agendaen i møtet med Statens Vegvesen. Han så imidlertid ikke noen grunn til at det ikke kunne bli et aktuelt tema.

Nissan hurtiglader for elbil

Foto: Nissan

Slagferdig ordfører
-Egentlig kan jeg svare på interpellasjonen ganske raskt, sa ordfører Oddmar Blekkerud i kommunestyrets aprilmøte. – Svaret på det første spørsmålet er nei, svaret på det andre er ja. Han tok seg imidlertid tid til å svare noe mer utfyllende. Nes kommune har ikke gitt innspill om hurtigladestasjon i forbindelse med høringsdokumentet, men ordføreren mente dette kunne gjøres uavhengig av en politisk behandling.

I tilknytning til annet drivstoff og servering

Ordføreren så det som naturlig at hurtigladestasjoner naturlig ville komme som en konsekvens av næringsetablering og eventuell annen virksomhet langs aksen. Nes Venstre presiserte imidlertid viktigheten av at denne type hurtigladestasjoner er i direkte tilknytning til vegbanen slik som EL 19 mellom Stavanger og Bergen er etablert.

Vil komme på ny innfartsparkering?
– Når det gjelder etablering av ladestasjoner ellers i bygda vil den nye innfartsparkeringen på Årnes være et sted å vurdere, uttalte ordføreren videre. Nes Venstre presiserte at det var ønskelig i såfall å få på plass en hurtigladestasjon der batteriet på el- bilen fylles i løpet av 30 minutter. Ved en normal ladestasjon kan det ta opp til tre timer å få fullt batteri.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**