Sømløs kollektivtransport i Stor-Oslo Nord

Venstres byråd for miljø i Oslo og Venstres nestleder, Ola Elvestuen, vil ta initiativet til en langsiktig avtale mellom Ruter, NSB, Jernbaneverket og Opplandstrafikk. For Hadelandspendlerne innebærer en slik avtale flere avganger med buss og tog fra Hadeland og enkel overgang til buss, trikk og bane i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Gjøvikbanen trenger ikke store investeringer for å bli mer effektiv.

Foto: Kine Schjerverud

Lørdag 4. Mai holdt Oppland Venstre et åpent møte på Lillehammer med Ola Elvestuen. Temaet var en av Venstres hjertesaker, tog og kollektivtransport. Elvestuen ønsker å gjøre det enklere å reise kollektivt på Hadeland, i Akershus og i Oslo gjennom en langsiktig avtale mellom Ruter, NSB, Jernbaneverket og Opplandstrafikk. Oppland Venstres stortingskandidat, Ketil Kjenseth, vil være pådriver i Oppland for å få til en slik avtale. Elvestuen og Kjenseth ønsker en samkjøring av rutetider for pendlere, flere bussavganger til og fra Hadeland, felles billettsystem og mer samordnede priser. Målet er et helhetlig kollektivtilbud mellom Hadeland og Oslo. "Sømløst i Stor-Oslo må sikre en bedre samordning av kollektivtransporten — med Gjøvikbanen som en sentral aktør", sier Elvestuen. Han sammenlignet Gjøvikbanen med et langt T-banespor og mente at strekningen burde tas inn i Stor-Oslos kollektivnett. Det er selskapet ruter AS som samordner kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. En avtale med Ruter vil være veldig positivt for de pendlerne som har overgang til buss, trikk og bane i Oslo for å komme seg til jobb.

I tillegg ønsker Venstres representanter å øke kapasiteten på Gjøvikbanen. Ett krysningsspor til, sikring av overganger og automatisk togstopp vil bedre både hastigheten og påliteligheten. Det er også viktig at det finnes gode parkeringsmuligheter på togstasjonene. Det er kundenes reisebehov som skal imøtekommes og på Hadeland betyr dette å gjøre pendlernes hverdag lettere.

Venstre — Setter folk først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**