EUB om kontrollutvalget: Opposisjonen raser

Igår 08.mai fulgte EUB opp kritikken fra Venstre og Høyre mot valget på nytt kontrollutvalg for Eidsvoll kommune. Både Høyres Peter Tornquist og Eidsvoll Venstres leder Kjersti Almåsvold er intervjuet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I artikkelen kritiseres måten Ap og FrP gikk frem på da nytt kontrollutvalg ble valgt i kommunestyret 30.april. Tornquist kaller fremgangsmåten direkte uetisk. Også den rollen Aps Finn Bergstrøm spiller i politikken i Eidsvoll omtales i artikkelen. Les EUBs artikkelher.

Du kan også lese Venstres artikkel om hva som skjedde da nytt kontrollutvalg ble valgt her.

På grensen til flaut
er tittelen på en artikkel EUB lenker til i artikkelen “Opposisjonen raser” i gårsdagens EUB. Det er en kommentar som EUBs administrerende direktør skrev ved årsskiftet, om tilstandene i Eidsvollspolitikken i 2012. Som avslutning skriver Roger Aarli-Grøndalen: “Vi trenger derfor konstruktive løsninger og mer samarbeid på tvers. Og vi trenger det nå! “‘ Men hva mener han egentlig?

Innledningsvis i kommentaren skrev han: “Redaksjonen vår er blitt nedringt, og det har vært kø for å få leserbrev på trykk på debattsidene. Det har gitt oss mange gode aviser, med mye interessant å lese, men vi kan selvsagt ikke fortsette sånn. Eller rettere sagt: politikerne i Eidsvoll kan ikke fortsette sånn. På et eller annet tidspunkt må politikerne nå begynne å jobbe sammen, det gjelder både posisjon og opposisjon.”

Politisk uenighet naturlig
I politikken velges folkevalgte representanter på bakgrunn av sitt syn både i enkeltsaker, og sitt politiske grunnsyn. Dette siste betyr at de har et sett verdier i bunn for sitt virke, og dette betyr at man har bestemte oppfatninger om hvordan oppgaver skal løses, og ikke minst hvilke oppgaver som skal løses av offentlig sektor, og hvilket som hører inn under ditt og mitt eget ansvar for våre liv.

I Eidsvollspolitikken går det på kryss og tvers. Et “naturlig” rødgrønt samarbeid gjennom mer enn fem år sprakk. En “unaturlig” allianse mellom Ap og FrP ble skapt, og den holder ennå, snart seks måneder etter at kommunestyret vedtok budsjett og handlingsplan.

Venstre jobber konsekvent for å fremme de saker vi har på vårt program, og som vi gikk til valg på. Vi tar også opp saker som dukker opp underveis i valgperioden – enten gjennom henvendelser fra velgere og medlemmer, eller via media. Da tar vi opp disse i pakt med vårt grunnsyn og vårt program forøvrig. Det er naturlig at andre partier vil være uenige med Venstre i de løsninger vi fremmer. Men skal vi av hensyn til samarbeidet Aarli-Grøndalen maner til, la være å gjøre dette? Naturligvis ikke.

Spillereglene må være like
Det som må være fundamentet for politisk virksomhet er at spillereglene er like for alle, og respekteres. Vi vil hevde at ved nyvalget på kontrollutvalg 30.april ble disse spillereglene brutt – av Ap og FrP. De som sitter med makten og styrer sammen skal ikke kontrollere seg selv. Da blir kontrollfunksjonen kun formell, ikke reell.

Men det er mer som viser at det nye flertallet bryter spillereglene. I samme kommunestyremøte avviste ordføreren å stemme over SVs forslag om mer penger til Feiring skole. Selv om Venstre var uenige med SV i at en skole skal særbehandles, er det mye som tyder på at ordføreren tok feil da han avviste å stemme over SVs forslag. Det har de rett til, jfr. Kommunelovens § 9.

På møtet i utvalg for oppvekst og levekår 07.mai hevdet Aps gruppeleder Hans Arvid Øberg at de tallene ordføreren refererte til om den økonomiske situasjonen da han svarte på SVs interpellasjon om Feiring skole, ikke var korrekte. Derfor kunne Ap stemme for å bevilge mer penger til Feiring likevel. SV og SP hang seg på og det ble flertall. Problemet her var at ikke alle partier og representanter hadde lik tilgang til denne informasjonen. De folkevalgte i Eidsvoll kan ikke fatte vedtak hvis noen partier har fortrinnsrett til ny informasjon om en sak. Ordføreren er den fremste folkevalgte og burde sørge for at alle har lik tilgang til informasjon. Misbrukte Øberg situasjonen til å hevde noe det ikke var mulig å kontrollere? Satte han tilside ordførerens svar? Istedenfor å foreslå saken utsatt, som V gjorde, burde man kanskje ringt ordføreren og spurt. Utvalget var i en vanskelig situasjon.

I samme møte, faktisk i samme sak, foreslo Venstre at kommunens trafikksikkerhetsplan burde rulleres. Den samme Øberg hevdet at formannskapet i sitt møte tidligere på dagen hadde vedtatt at denne planen ikke skal være blant dem administrasjonen skal prioritere å bruke tid på nå. Ressursene er som kjent trange, etter at AP og FrP har kuttet administrasjonens budsjett. Men Øbergs argumentasjon var at utvalget ikke kan vedta noe annet enn formannskapet har gjort i samme sak. Men er det riktig?

I Eidsvoll går ikke alle saker som skal til kommunestyret via formannskapet. Utvalgene har også selvstendig innstillingsrett til kommunestyret. Så hvorfor skal ikke utvalg for oppvekst og levekår kunne vedta at de mener trafikksikkerhetsplanen bør høyere opp på administrasjonens prioriteringsliste?

Vi skal tåle politisk uenighet, og å bli nedstemt. Men det er umulig å jobbe med politikk hvis spillereglene praktiseres forskjellig for ulike partier.

Slik det er nå kan vi ikke ha det i Eidsvollspolitikken. Uansett hvem som til enhver tid har flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**