Hvilken store fordel?

Sverre Gjerde mener at skogen av forståsegpåere har økt kraftig i debatten om plassering av jernbanestasjonen i Horten og stiller i Gjengangeren 26. April spørsmål om hvorfor undertegnede og andre tilhengere av Skoppum Vest ikke ser den store fordelen en stasjon ved Bakkenteigen gir.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Gjerde har 45 års erfaring fra reiselivsbransjen og deler sin viten med leseren. Han sier at reisende som skal reise med kollektiv foretrekker best mulig korrespondanse mellom bane og buss uten ventetid.

Det er viktig å lytte til fagfolk, men det er også viktig å tenke selv. Jeg forbeholder meg også retten til å være kritisk til mange rapporter og undersøkelser . Høyres siste "markedsundersøkelse" er et godt eksempel på hvor galt "fakta" kan presenteres. I dette tilfellet er jeg enig at innspillet til debatten fra Høyre i Horten er flaut og uprofesjonelt.

Hvilken store fordel?

Bussholdeplass

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Bakkenteigentilhengere vil hovedsakelig ha sin løsningen fordi dagens buss går ditt, de er redd for at høgskolen kommer til å forvitre og det heies på argumentet fra Høyres ordførerer i Vestfold med NHO på slep som sier "Vi krever Bakkenteigen". Det er ikke mye konstruktiv argumentasjon i dette. Jeg finner heller ikke Sverre Gjerdes reisetidsforskjell på et par minutter som en stor fordel eller særlig avgjørende for dette viktige valget, ventetider fra begge stedene vil det bli uansett.

horten

Foto: ukjent

Valget av jernbanestasjon gjelder Hortens fremtid som bosted og Hortens økonomiske situasjon. Stasjonen må derfor legges på rett sted . Det er ikke plass i et leserbrev til å gå inn på de mange tungtveiende argumenter for Skoppum Vest, men nevner de kort i stikkordsform. Listen kan være et tankekors på hvor komplekst og vanskelig spørsmålet om jernbanestasjon er. Høgskolen og reiselivsbransjen er bare en del av helheten.

Miljø og natur
Jernbanestasjon for fremtiden
Befolkningsvekst
Arealressurser i Horten
Økonomien i Horten kommune
Bærekraftig by- og tettstedsutvikling
Næringsetablering
Høgskolen
Boliger
Samhandling med nabokommuner
Turisme i Horten
Kulturvern
Matberedskap
Stasjon i Horten
Transportgrunnlag jernbanen
Bussruteutvikling
Avstander og reisetid i Horten
Stasjonsområdet
Økonomi ved bygging av de ulike traseene.

Carl-Otto Kielland Horten

Foto: ukjent

Carl Otto Kielland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**