Venstre savner gründertiltak og grønt skatteskifte

Vekstpakken fra Stoltenbergregjeringen mangler gründertiltak og kommer for seint!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Regjeringen la frem en vekstpakke for Fastlands-Norge for å hindre todelingen i norsk økonomi. Venstre mener dette er et skritt i riktig retning, men savner gründertiltak og et grønt skatteskifte for et bærekraftig Norge.
Regjeringens vekstpakke innebærer mindre skatt for næringslivet på fastlandet og mer skatt for oljebransjen. Disse endringene kommer særlig det etablerte næringslivet på fastlandet til gode, men utfordringene for Norge er først og fremst mangel på nyskaping, innovasjon og vekst i nye bedrifter.

Teknologi, kabel

Foto: Microsoft

Det er bra at regjeringen omsider tar todelingen i økonomien på alvor og innser at vi må gjøre Norge mindre oljeavhengig. Dette er noe Venstre har kjempet for og vi støtter derfor regjeringens forslag til skattelettelser for fastlandsdelen av norsk næringsliv. Venstre er derfor skuffet over at regjeringen ikke kommer med tiltak for å snu en negativ gründer- og innovasjonstrend.
Savner umiddelbare tiltak

Miljø, olje

Miljø, olje
Foto: Luth

Venstre stiller også spørsmålstegn ved hvorfor regjeringen utsetter tiltakene til etter valget i 2014, i stedet for å iverksette det umiddelbart fra og med Revidert Nasjonalbudsjett 2013. Regjeringen burde også ha brukt denne anledning til et grønt skatteskifte, for å gjøre næringslivet i Norge mer bærekraftig. Det må lønne seg for bedrifter å satse på grønn vekst og utviklingen av nye, grønne næringer når avhengigheten av oljenæringen synker.
I stedet gjør regjeringen det enda mindre lønnsomt for nordmenn å eie norske arbeidsplasser og bedrifter gjennom å øke ligningsverdien av næringseiendom ytterligere i formuesskatten — altså økt formuesskatt på arbeidende kapital.
3 av 4 tiltak som regjeringen i dag fremmer har Venstre foreslått en rekke ganger, senest i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2013. Hadde disse vært gjennomført tidligere, hadde regjeringens seanse muligens vært helt unødvendig. Venstre støtter de foreslåtte endringene i petroleumsbeskatningen, men også her savner Venstre en grønnere omlegging.

En negativ trend som må snus
Tradisjonelt har Norge vært et av landene som har scoret høyest på innovasjon og gründerskap i Global Entrepreneurship Monitor — GEM, men de siste tallene viser en urovekkende utvikling. Norge taper terreng på statistikken og har ifølge GEM på få år gått fra topp tre til midt på treet, med en klar negativ utvikling over hvor mange som prøver å starte egen virksomhet.
Venstre utfordret næringsminister Trond Giske på stortinget, men svar bærer preg av at han gjør som strutsen og stikker hodet i sanden. Giske svarer blant annet: «At Norge er tilbake der vi var før 2010 kan betraktes som en normalisering». Det at Giske betrakter dette som en normalisering, sier alt om hvilke holdninger denne regjeringen har til gründere, nyskaping og innovasjon.
Mangel på kapital og kunnskap om hvordan en omsetter en forretningsidé til butikk, er de to viktigste grunnene til at gründere kapitulerer. Dette problemet mener Venstre man må møte med en annen innretning av offentlige virkemidler, men også ved å stimulere private investorer som besitter kapital, erfaring og nødvendig kunnskap til å investere i gründerprosjekt i de første, mest kritiske fasene.

Kilde: Venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**