20 ryddemåneder

Arvid Johanson prøver, i innlegg 11. mai, å skape et inntrykk av at nåværende flertall ikke har fattet vedtak for å rydde opp i kommunens økonomiske uføre. Dette er langt fra riktig. Her kan du lese svar fra Venstres Geir Helge Sandsmark, trykt i HA 13. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Arvid Johanson prøver, i innlegg 11. mai, å skape et inntrykk av at nåværende flertall ikke har fattet vedtak for å rydde opp i kommunens økonomiske uføre. Dette er langt fra riktig.

Penger, sedler

Foto: Microsoft

Allerede i første formannskapsmøte, 3/11 2011, etter konstituering av nytt kommunestyre, ble det fattet et enstemmig vedtak som påla administrasjonen å foreslå tiltak. Daværende rådmann fulgte ikke opp pålegget, noe formannskapets flertall påpekte i nytt møte 17/11 2011.

Senere er det fattet flere vedtak (FS 16/2-2012, FS 22/3-2012, FS26/4-2012, KS 10/5-2012). De to siste møtene vedtok en kombinasjon av rådmannens kuttpakke og et generelt vedtak om reduksjon av lønnsmasse med 67 millioner kr. I tillegg er det i 2013 fattet vedtak om kutt, etter rådmannens anbefaling, samt gitt rådmannen fullmakt til oppsigelser om nødvendig. Disse vedtakene kommer i tillegg til vedtatte budsjetter. Som påvist, er ikke problemet mangel på vedtak. Derimot venter vi fortsatt på iverksettelse og effekt av disse.

Lånte penger

Foto: Haugesund Venstre

I siste kommunestyremøte ville AP utsette vedtak av rådmannens kuttpakke i påvente av flere utredninger. Hoveddelene av pakken supplert med kutt, som i sum øker pakken, ble vedtatt av samarbeidspartiene. Så langt har AP bidratt like lite til bedre økonomistyring i denne perioden, som i forrige periode, altså ingenting.

Forrige kommunestyre tillot en aktivitet, betydelig høyere enn inntektene gir rom for. Eventuelle bidrag fra AP for å bidra til snuoperasjonen, er selvsagt velkomne. Samtidig er jeg skeptisk til behovet for lukkede møter for å tilkjennegi slike. Det er påfallende at AP ved to anledninger har glimret med sitt fravær på åpne seminarer om kommuneøkonomi. Vi vet at troll sprekker i dagslys, men det er fortsatt ikke bevist at AP-politikere er troll, så noe åpenhet burde også disse tåle.

De barrierene mot samarbeid, som Johanson omtaler, er kun konstruert av AP selv. AP kan derfor velge å bygge disse ned, heller enn å ta omkamper på regnskapet for 2011, med underskudd på drøyt 140 millioner kr. Det var kostnaden for fravær av økonomisk styring i forrige periode.

Geir Helge Sandsmark

Foto: Gro Tove Sandsmark

Det har tatt lenger tid enn ønskelig å justere denne kursen. Jeg deler Johansons utålmodighet selv om det er betydelig avstand mellom våre oppfatninger av de faktiske forhold.

Geir Helge Sandsmark
Gruppeleder for Venstre i kommunestyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**