Innlegg: Hva skal vi tro på? (om Aps snuoperasjoner)

I kommunestyret 30.april avviste ordfører Einar Madsen at Feiring skole trengte mer penger fordi tildelingsmodellen har slått uheldig ut. En uke senere hevdet Aps gruppeleder Hans A. Øberg at ordføreren hadde fått ny informasjon, som gjorde at penger burde bevilges. Idag har Kjersti Almåsvold innlegg i EUB og RB om Madsens snuoperasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


30.april avviste ordfører Einar Madsen (Ap) at kommunestyret skulle stemme over et forslag fra SV om å bevilge mer penger til Feiring skole. I møtet til utvalg for oppvekst og levekår èn uke senere vedtok likevel Ap, SV og SP å bevilge mer penger til Feiring. Les historien om Aps snuoperasjon her.

Idag har Venstres medlem i utvalget Kjersti Almåsvold innlegg i EUB og RB om Aps snuoperasjon.

Hva skal vi tro på?

Ordfører Einar Madsen stemte i mot da Venstre fremmet forslaget om å flytte Vilberg Barneskole i kommunnestyremøtet 30. april. 2 dager senere ombestemmer han seg og er helt enig med Venstre. Den eneste forskjellen er at han presenterer ideen som sin egen. Han brukte en uke på å snu i synet på om Feiring skole trenger mer penger eller ikke, ihvertfall ifølge Aps gruppeleder Hans Arvid Øberg.

I møtet i Utvalg for oppvekst og levekår 07.mai hevdet Øberg at svaret ordfører Madsen ga i kommunestyret 30.april på SVs interpellasjon om den økonomiske situasjonen ved Feiring skole ikke inneholdt riktig informasjon. Derfor kunne Ap, SV og SP vedta å gi Feiring skole en halv million kroner ekstra. De andre partiene satt ikke med samme informasjon, men de tre partiene ville ikke utsette saken for å gi alle partiene tilgang til ny informasjon om saken.

Vedtaket i hovedutvalg for oppvekst og levekår er uheldig av to grunner. For det første belønner Ap, SV og SP overforbruket ved Feiring skole i 2012; altså at skolens ledelse har brukt mer penger enn de har fått bevilget av kommunestyret. For det andre forskjellsbehandler de tre partiene skolene. Feiring får mer penger midt i budsjettåret, uten at påstandene om at skolen har kommet skjevt ut er dokumentert. Ifølge svaret Madsen ga 30.april er det to andre skoler som har kommet fem ganger verre ut enn Feiring; Eidsvoll Verk skole og Langset skole.

Venstre unner Feiring pengene. Ja, vi unner alle skolene mer penger. Vedtaket i utvalg for oppvekst og levekår kan ihvertfall ses på som en innrømmelse fra Aps side om at budsjettforliket med FrP i desember har gitt skolene for lite penger.

Utvalg for oppvekst og levekår belønner skoler som bruker mer penger enn de har, og forskjellsbehandler skolene når det gjelder tildeling av penger. I tillegg forskjellsbehandler ordføreren eget parti og andre partier når det gjelder tilgang på ny informasjon før vedtak fattes. Skal Eidsvoll styres på denne måten, ordfører?

Kjersti Almåsvold
Eidsvoll Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**