Orientering angående Skiens Venskapsbyer

Det ble gitt orientering fra styringsgruppa til Vennskapsbysamarbeidet i forkant av onsdagens (15/5) møte i hovedutvalget for Næring, Miljø og Kultur

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vennskapsbysamarbeidet:

Det blir i disse dager jobbet med en evaluering av vennskapsbyprosjektene til Skien kommune og nødvendigheten av disse. Skien har per i dag mange vennskapsbyer, noen med tettere oppfølging/samarbeid en andre.
Det er med denne bakgrunnen at det nå vil bli sett på disse etter kost/nytte effekten.

Skiens vennskapsbyer:

Danmark: Thisted
Vurdering: Videreføres. samarbeidet fungere bra, men det bør ses på innholdet

Sverige: Uddevalla
Vurdering: Videreføres. samarbeidet fungere bra, men det bør ses på innholdet

Finland: Loimaa
Vurdering: Videreføres. samarbeidet fungere bra, men det bør ses på innholdet

Island: Mosfellsbær
Vurdering: Videreføres. samarbeidet fungere bra, men det bør ses på innholdet

USA: Minot
Vurdering: Vurderes videreført. Tett oppfølging med en del besøk, men bør vurderes etter kost nytte prinsippet.

Estland: Jöhvi
Vurdering: Vurderes avviklet. Det kom noen utvekslingsstudenter tidlig på 2000 tallet, ellers liten aktivitet

Italia: Sorrento
Vurdering: Vurderes videreført. Her der det jevnlig kontakt/besøk, ses på i sammenheng med Ibsen satsingen

Tyskland: Rendsburg
Vurdering: Vurderes avviklet. Liten aktivitet, Skien kommune får julekort

Romania: Onesti

Russland: Belozersk
Vurdering: Vurderes avviklet, Liten/ingen aktivitet. Ble etablert som vennskapsby som et ledd i satsingen på å styrke treforedlingsnæringen i Skien

Utenriks, miljø
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**