Skien Venstre i aksjon for en bedre jernbane til Skien

Som et ledd i Venstres nasjonale miljøkampanje, en bedre hverdag, gjennomførte Skien Venstre i dag en rushtidsaksjon på Skien stasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

En bedre hverdag

Venstre i Telemark går til valg på dobbeltspor og høye hastigheter hele veien til Skien innen 2025, og ikke bare en halvveis løsning til Tønsberg slik som regjeringen legger opp til. Venstre mener at InterCity er riktig prioritering for folk, næringslivet og miljøet. I dag foregår 80 prosent av reisene med NSB innen InterCity-triangelet. Kapasiteten og hastigheten vil økes betraktelig med en dobbeltsporet jernbane – noe som bidrar til å binde sammen hele Østlandet til et bo- og arbeidsområde.

Fra Skien Venstre deltok Susanne Rimestad, Sidsel Devik, Bjørg Øya og Kenneth Berg ved å servere kaffe og dele ut flyers med budskapet Takk for at du bruker kollektivtransport til reisende med NSB

Skien_Venstre_Miljøkampanje

Foto: Kenneth Berg

Fra Venstre: Susanne Rimestad, Sidsel Devik, Bjørg Øya og Kenneth Berg (fotograf)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**