Gav skolene 2 mill kr mer

– Det var bra at Ap og FrP innså at deres eget budsjettvedtak fra desember gav skolene for trange rammer, sier Knut Bakkehaug. Kommunestyret vedtok ikveld å øke rammen med 2 mill. kr for 2013. Venstre hadde i sitt budsjettforslag en økning i rammen for skolene på 4 mill kr. hvert år i økonomiplanperioden, sier Bakkehaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Som vi har skrevet tidligere, vedtok flertallet i Utvalg for oppvekst og levekår på sitt møte 07.mai å bevilge 500 000 kr ekstra til Feiring skole. Flertallet bestod av Ap, SV og SP.

Dette skjedde få dager etter at ordfører Einar Madsen (Ap) hadde svart negativt på en interpellasjon fra SV i kommunestyret 30.april om å bevilge ekstra penger til Feiring skole. SVs begrunnelse var at den nye tildelingsmodelen til skolene slo ekstra negativt ut for Feiring. Noe ordføreren avviste.

Da saken kom opp i formannskapet 14.mai var SP ifølge en artikkel i EUB ikke lenger så sikre, mens FrP var misfornøyde med at budsjettpartner Ap hadde gått sammen med sine tidligere samarbeidspartnere om å endre den vedtatte pengebruken i årets budsjett.

Innså dårlig budsjettvedtak
Ikveld behandlet kommunestyret saken igjen. Som nevnt over hadde budsjettkameratene Ap og FrP nå innsett at rammene for skolesektoren i deres eget budsjettvedtak fra desember var for trange. Slik også Venstre kommenterte saken etter møtet i Utvalg for oppvekst og levekår 07.mai (se lenke øverst i saken).

Ap og FrP foreslo å bevilge 2 millioner kroner ekstra til skolene, og ta pengene fra forventet overskudd på årets budsjett. Altså penger kommunestyret ennå ikke vet om kommunen får. Dette kuinne ikke de andre partiene gå med på. H og SP mente pengene måtte ta fra overskuddet på regnskapet for 2012. De pengene ble i desember vedtatt avsatt til fond. Overskuddet var på ca. 5 mill. kr. Dette er tross alt penger kommunen har. Begge forslagene – om å gi skolene mer penger – og å ta pengene fra fjorårets overskudd – ble enstemmig vedtatt.

– Godt vedtak, mener Venstre
Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug mener at vedtaket om å gi skolene større rammer var riktig. – Vi har tidligere påpekt at det ikke er tildelingsmodellen det er noe galt med, men rammene skolene fikk i budsjettet som Ap og FrP vedtok i desember.

I Venstres alternative budsjettforslag for 2013 lå det inne større rammer til skolene, bl.a gjennom å beholde lærertettheten på tidligere nivå. I kroner og øre foreslo Venstre 4 mill. kr til dette formålet hvert år i perioden. Av andre forslag på skolenes driftsbudsjett foreslo Venstre å oprettholde Læringssenteret og svømmeopplæringen.

Knut Bakkehaug sier at Venstre er glade for at det ikke var tildelingsmodellen til skolene som ble endret. – Venstre mener det er altfor tidlig å gjøre vurderinger av denne modellen allerede etter fem måneder. Den må få tid til å virke, og skal man først endre noe så må det foreligge en evaluering av hvordan modellen har slått ut for alle skolene og ikke bare Feiring, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**