Møtekalender 2013

Møtekalender for Hurdal Venstre – Høsten 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Gruppemøter:

Torsdag 6.september 1930 — 21.30
Mandag 21. oktober 19.30 — 21.30
Mandag 25.november 19.30 — 21.30

Gruppemøtene vil hovedsakelig være gjennomgang av sakslister til utvalgsmøter, formannskap og kommunestyre. Disse møtene er åpne for alle!
Dersom ikke annet meldes, vil gruppemøtene holdes på Hurdal rådhus.

Styremøter:

Tirsdag 13.august 19.30
Senere møter vil bli publisert med egen innkalling.

Lise Lotte Solberg
Leder
Hurdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**