Kontrollutvalget: 75% fravær – likevel gjenvalgt

Nestleder Ståle Melby (Ap) hadde 75% fravær fra møtene i kontrollutvalget. Likevel ble han gjenvalgt som medlem og nestleder i kontrollutvalget, av kommunestyret 30.april. På de to møtene etter nyvalget har Melby heller ikke møtt. – Sterkt betenkelig, sier Knut Bakkehaug. Han er også bekymret for kontrollutvalgets evne til å fungere skikkelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Eidsvoll Venstre har gjennomgått samtlige protokoller fra det nye kommunestyret valgte råd og utvalg 08.november 2011 og frem til 01.juli. Funnene er alarmerende. To av medlemmene med størst fravær ble gjenvalgt da det ble valgt nytt kontrollutvalg 30.april i år.

Nestleder som ikke møter
Ståle Melby (Ap) ble valgt som nestleder i kontrollutvalget av kommunestyret 08.11 2011. Frem til nytt kontrollutvalg ble valgt 30.april i år hadde det vært åtte møter. Melby var fraværende ved seks av disse. Fraværet hans utgjør 75%. Etter at det ble valgt nytt kontrollutvalg har det vært to møter. Melby var ikke tilstede på noen av dem. Hans totale fravær er dermed 80%.

De tre faste medlemmene av kontrollutvalget som ble gjenvalgt på kommunestyremøtet 30.april i år var foruten Melby også Gunn Eli Blakkisrud (SP) og Hans Christian Wilberg (H). Blakkisrud hadde et fravær på 3 av 8 møter før nyvalget (dvs. 37,5). Wilberg hadde kun 1 fravær, men i dette møtet var han erklært inhabil.

For de totalt 10 møtene Melby har hatt møterett til, har han et fravær på 80%. Blakkisrud har et fravær på 40%.

Bergstrøm fungerende medlem
Knut Bakkehaug mener det er en tilnærmet skandale at Ståle Melby ble gjenvalgt som medlem og nestleder i kontrollutvalget med et så stort fravær. – Dette betyr at Finn Bergstrøm i praksis er fungerende medlem av kontrollutvalget. Bakkehaug mener det er meget uheldig at Bergstrøm som tidligere etatsjef og markant motstander av omorganiseringsprosessen i kommunen vil få rikelig anledning til å møte i kontrollutvalget fremover. Med alle de komplikasjoner det kan medføre for en kommune som har behov for å gå videre i den omorganiseringsprosessen som ble igangsatt i forrige periode.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Bakkehaug er rystet over Eidsvoll Arbeiderpartis holdning til resten av kommunestyret. – Å foreslå Ståle Melby gjenoppnevnt som medlem av og nestleder i kontrollutvalget viser at Ap ikke respekterer resten av kommunestyret. – Valget av Melby er ikke reelt, når han de facto ikke møter i kontrollutvalget, sier Bakkehaug.

Bakkkehaug er også bekymret for kontinuiteten i utvalgets arbeide, når flere av medlemmene har så stort fravær. – Venstre kommer til å følge nøye med fremover, avslutter han.

Her er møtestatistikken:

Kontrollutvalg valgt 08.11 2011:
Hans Christian Wilberg, Høyre. Leder
Tone W. Trøen, Høyre. Nestleder
Arne Kørner Haugen, FrP
Ståle Melby, Ap
Gunn Elin Blakkisrud, SP
Vara:
AP: Anne Sandholt
SP: Vidar Doknes
H: Jorunn Mathiesen, Jørund Lægland
FrP: Jann-Rita Myren Fossum

Møter i 2011:

05.12 2011: Forfall: Ståle Melby (Ap). Anne Sandholt møtte.

Møter i 2012:

05.03 2012: Forfall: Gunn Elin Blakkisrud (SP). Ikke møtt: Tone Trøen (H)
16.04 2012: Forfall: Ståle Melby (Ap). Anne Sandholt møtte.
20.09 2012: Forfall: Ståle Melby (Ap). Wilberg (pga inhabilitet). Blakkisrud (og vara kunne ikke møte) (kun tre møtende dette møtet). Anne Sandholt møtte for Melby
15.10 2012: Forfall: Gunn Elin Blakkisrud (SP), Tone W. Trøen (H). Doknes møtte for Blakkisrud
03.12 2012: Forfall: Ståle Melby (Ap), Tone W. Trøen (H). Sandholt og Lægland møtte.

Møter i 2013:

09.01 2013: Forfall: Ståle Melby (Ap), Gunn Elin Blakkisrud (SP). Sandholt møtte for Melbye.
18.03 2013: Forfall: Ståle Melby (Ap). Sandholt møtte.

Nytt kontrollutvalg ble valgt 30.april:
Hans Christian Wilberg, Høyre. Leder (gjenvalg)
Ståle Melbye, Ap. Nestleder (gjenvalg)
Anne Sandholt, Ap. (opprykk)
Tommy Fossum, FrP. (ny)
Gunn Elin Blakkisrud, SP. (gjenvalg)

Vara:
Karin Holt, KrF (for Wilberg)
Jorunn Mathiesen, H
Vidar Doknes, SP
Jørund Lægland, H
AP: Finn Bergstrøm, Bjørg Bratvold, Kjell Arne Melby, Bjørg Olaug Strand
FrP: Gudbrand Bræk, Tone Mette Wenger

06.05 2013: Forfall: Ståle Melby (Ap), Tommy H. Fossum (FrP). Bratvold og Bræk møtte.
17.06 2013: Forfall: Ståle Melby (Ap). Finn Bergstrøm (Ap) møtte.

Det er verdt å merke seg at møtet 17.06 ikke står i møtekalenderen. Derfor ingen protokoll. Man må derfor gå på Rokut-siden for å finne protokollen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**